Berättelser

Digital vision: ett samtal med Martin Dubuc

Av Martin Dubuc, Head of Biogen Digital Health
13 oktober 2021

Det här är Martin Dubuc. Han är Head of Biogen Digital Health (BDH), lyckligt gift, har en elvaårig dotter och bor i närheten av Paris. Martin tillhör den växande skara av personer inom life science- branschen som anser att den exponentiella utvecklingen och sammansmältningen av tekniker kommer ge oss en digital sjukvård som kan förändra vården. Han säger att branschen står inför en revolution – ett digitalt språng som kommer att förändra patienternas inflytande och vård.

Martin utsågs till chef för det nybildade BDH i april 2021 och rapporterar till Biogens VD. Han har arbetat för Biogen sedan 2016 – först som Senior Vice President of Customer Innovation and Commercial Excellence och senare som General Manager för Biogen Frankrike och chef för Biogen Healthcare Solutions.

Han är utbildad ingenjör och säger att han "hamnade" i life science-branschen i början av 2000-talet när han tog ett jobb som projektledare hos Pfizer.

"Sedan dess har jag varit fascinerad av branschen, dess innehåll och syfte", säger han. "Och jag har särskilt intresserat mig för förändringar i vår bransch som har att göra med digitalisering och kundcentrering och med teknikens möjligheter att hitta lösningar för patienter med svåra sjukdomar".

Martin Dubuc
Head of Biogen Digital Health

Enligt Martin arbetar Biogen inom ett område där det finns ett "stort ouppfyllt behov". Till skillnad från de flesta läkemedelsföretag arbetar Biogen med att utveckla banbrytande innovationer inom neurovetenskapen "och erbjuder enorma möjligheter att vara en del av ett ständigt växande företag som gör banbrytande framsteg".

Digital innovation som förändrar människors liv

Martin säger att BDH:s team är internationellt och tvärvetenskapligt med över 150 experter som arbetar inom fyra områden: digitala biomarkörer, individanpassad sjukvård, lösningar för vårdsystem och digitala behandlingar.

Detta betyder att de använder digital hälsoteknik – allt från sensorer och digitala enheter till artificiell intelligens (AI) – i kombination med omfattande hälsodata för att förändra det sätt på vilket neurologiska sjukdomar screenas, upptäcks, övervakas och hanteras. Detta gör det i slutändan möjligt för patienter att bli mer aktiva deltagare i sin sjukdomsresa.

"Det varierar mycket hur en neurologisk sjukdom påverkar enskilda patienter och detta gäller även hur de reagerar på olika läkemedel och ingrepp ", säger Martin. "Att förstå och stödja beslut som bygger på dessa skillnader är avgörande för att förbättra hälsotillståndet".

Han tillägger att dessa lösningar ofta bygger på datavetenskapliga algoritmer som integrerar enorma mängder multimodala longitudinella data (passiv övervakning, aktiva bedömningar, omik, avbildning etc.) från randomiserade kliniska prövningar och forskningsnätverk i den verkliga världen.

Men individanpassad sjukvård, särskilt inom neurologi, kommer också att vara beroende av vår förmåga att utforska och utveckla digitala biomarkörer, säger han. BDH siktar på att göra detta genom att utnyttja populär digital teknik som mobiltelefoner, sensorer och bärbara enheter, som har ett stort utbud av fysiologiska och beteendemässiga datasignaler.

Ali Neishabouri och Lionel Marty från Biogens Digital Health team arbetar med en robotarm för att testa olika enheter och validera algoritmer.

De hoppas kunna skapa algoritmer som kan omvandla signalerna till vetenskapligt validerade modeller och skalor för att hjälpa vårdpersonal och enskilda personer att bättre övervaka och hantera neurologiska sjukdomar. Det kräver expertkunskap från forskare, kliniker, biostatistiker och ingenjörer som kommer att använda dessa signaler för att skapa mer detaljerade, objektiva och regelbundna mätningar av neurologiska sjukdomar. Det här har potentiellt stor betydelse för forskningen om behandlingar av sjukdomar som Parkinsons, såväl som för att hjälpa kliniker att bedöma den verkliga utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar hos sina patienter förklarar han.

Teamet strävar också efter att utveckla det digitala behandlingsområdet, där tekniken används som evidensbaserade medicinska ingrepp för att skapa biologiska reaktioner. "Det finns till exempel vetenskapliga bevis för att virtuell verklighet kan hjälpa till att lindra smärta och ångest", säger han. Speciellt inom neurologin innebär just det faktum att den mänskliga hjärnan kan bilda och omorganisera synaptiska kopplingar som svar på en upplevelse, så kallad neuroplasticitet, att det finns en unik potential för digitala lösningar som kan hjälpa till att tillgodose patienternas behov både självständigt och i kombination med behandlingar.

"Eftersom vi är föregångare inom neurovetenskapen är det viktigt att överväga hur biologi och teknik tillsammans kan hjälpa till att tillgodose patienternas behov", säger Martin.

Tillvarata digitala möjligheter

Innan Martin kom till Biogen hade han aldrig arbetat på ett företag där människor med så olika yrkesbakgrunder arbetade så nära varandra. Denna filosofi, att utnyttja kraften i samverkan mellan olika områden, bakgrunder och kulturer för att skapa innovationer, är nyckeln till BDH. "Vårt team består av personer som har kommit hit från den akademiska och den kliniska världen, från teknikföretag, från företag som tillverkar apparater, från medicinska verksamheter, från digitala konsumentföretag och så vidare. Alla arbetar tillsammans och integrerat. På de flesta andra ställen är dessa områden avskilda – alla arbetar inom sina egna områden. Jag tycker att potentialen av digitala lösningar blir ännu större om den ingår i ett life science-företag, som spänner över allt från forskning och utveckling till patienters upplevelser".

Biogens kultur ger inte utrymme för den typen av isolering, säger Martin. För BDH innebär detta att skapa en kultur som uppmuntrar och stöder kommunikation och samarbete. "Sedan jag började har vi i teamet ägnat mycket tid åt att tänka på vilken kultur vi ska ha". BDH följer flexibla principer", tillägger han."Det innebär att vårt sätt att leda, vårt sätt att arbeta, vårt sätt att kommunicera, vår snabbhet och transparens i arbetet – allt detta kan vara lite överraskande för människor när de börjar hos oss eftersom vi är en del av en stor organisation. Men detta bygger på vår övertygelse om att samverkan mellan kunskap och teknik kan ge oss svar på frågor som enskilda kompetenser och fackområden inte kan besvara".

Martin talar under en teamkonferens

Med detta i åtanke säger Martin att han försöker se till att de som kommer till BDH är personer som trivs i en sådan miljö. "För att passa in här brukar jag säga att man måste vara en missionär och inte en legosoldat, man måste förstå att det inte bara handlar om individuell expertis eller egot, det handlar om hur teamet når framgång. Vi vill anställa extremt smarta människor, men samtidigt måste de kunna lägga sitt ego åt sidan, utgå från de första principerna, vara en del av ett team och bygga på varandras kunskaper och expertis för att skapa något nytt. Som ledare för teamet är det en ständig prioritering att skapa en positiv arbetsmiljö med hög energi och att ha roligt tillsammans".

När vi lyckas med det, konstaterar Martin, "är allt möjligt."  Under den korta tid han har lett avdelningen har han redan sett en rad framgångar som bådar gott för framtiden. "Vi har så många banbrytande projekt på gång, och en så bred portfolio av initiativ, och det fantastiska är hur vi tillsammans gör framsteg och ökar vår dynamik."

Arbetet har varit utmanande, medger han, men han visste att det skulle bli så när han började jobba. "Jag är en person som inte låter mig hejdas av utmaningar. Ju svårare det blir, desto mer motiverad är jag att lyckas. Så jag tror verkligen att de hinder man möter blir själva vägen. Digital omställning inom life science är inte lätt, men potentialen är stor att få en betydande inverkan på sjukvården och det är den egentliga orsaken till att jag är här".

"Om vi ska slå igenom och göra saker inom digital hälsa som aldrig har gjorts tidigare finns det ingen bättre plats än Biogen för att få det att hända".

Du är kanske också intresserad av

Image

Människor och kultur

Thereses tjänstledighet: Ändrade planer

Image

Vetenskap och innovation

Biogen samarbetar med Sangamo Therapeutics inom genterapi

Image

Amyotrofisk lateralskleros

Familjär ALS och dess påverkan

Image

Alzheimers sjukdom

Dominic Walsh: Att förstå Alzheimers sjukdom

Image

Ansvar

Hållbar tillverkning av nya läkemedel

Image

Neurovetenskap

Neurofilament – öppnar nya möjligheter inom neurovetenskapen