Berättelser

Hållbar tillverkning av nya läkemedel

Biogens forskare använder grön kemi och andra hållbara tillverkningsmetoder för att ta fram läkemedel på ett effektivare sätt som sparar resurser och energi. 

 

Transkription

Vår värld hotas av föroreningar, kraftigt minskande biologisk mångfald och brist på resurser. American Chemical Society förutspår brister i tillgången till uppskattningsvis 44 grundämnen under de kommande åren och inom hundra år kommer vissa av dem att bli svåra att få tag på.

Vi måste alla göra vår del när det gäller att ta hand om planeten – minska, återanvända och återvinna.

Både enskilda personer, privata företag, samhällen och länder spelar en viktig roll.

Att bevara världens resurser påverkar inte bara vår miljö, utan även framtida generationers hälsa.

På Biogen använder vi innovativa, hållbara processer för att aktivt minska spill och minimera användningen av naturresurser och energi.

Dessa principer utgör grunden för grön kemi.

För att framställa ett läkemedel måste ett antal olika komponenter kombineras i många olika steg. Biogens forskare undersöker hela produktionsprocessen för att hitta sätt att minska antalet steg och skapa nya, effektivare och mindre slösaktiga metoder.

Genom att använda flödeskemi i vår produktionsprocess minskar vi mängden energi som behövs för att nå de låga temperaturer som krävs för att ta fram vissa nya läkemedel.

Det handlar inte bara om att spara energi, utan även resurser.  Vissa av de ingredienser som används i tillverkningen av ett läkemedel finns överallt, medan andra ingredienser är ganska sällsynta – så sällsynta att det kan bli svårt att få tag på dem under de kommande femtio åren.  

För att spara på dessa resurser använder vi tekniker som gör det möjligt att återvinna och omvandla de komponenter som behövs för att tillverka läkemedel.

Vi har exempelvis börjat använda fluidiserade bäddreaktorer för att återställa katalysatorn i vissa reaktioner, vilket möjliggör återanvändning efter att produktionen avslutats.

Resurserna är inte oändliga – vi måste göra vår del för att bevara dem och miljön.

2014 blev Biogen det första life science-företaget inom biovetenskap som blev koldioxidneutralt. Senast 2030 kommer alla våra produkter att uppnå mer än 90% av våra mål för grön kemi – genom att minska svinn i varje steg i tillverkningsprocessen.

Men vi vill gå längre än så. Vårt mål är att uppnå "beyond net zero" med hjälp av vårt initiativ Healthy Climate, Healthy Lives: en 20-årig investering på 250 miljoner dollar för att göra vår planet oberoende av fossila bränslen.

Varje förändring vi gör är avgörande för hur vår planet kommer att se ut för framtida generationer. Det är en stor drivkraft för Biogen . Delta i vår resa mot en starkare och mer hållbar värld för alla.

Du är kanske också intresserad av

Image

Människor och kultur

Thereses tjänstledighet: Ändrade planer

Image

Vetenskap och innovation

Biogen samarbetar med Sangamo Therapeutics inom genterapi

Image

Amyotrofisk lateralskleros

Familjär ALS och dess påverkan

Image

Alzheimers sjukdom

Dominic Walsh: Att förstå Alzheimers sjukdom

Image

Neurovetenskap

Neurofilament – öppnar nya möjligheter inom neurovetenskapen