Berättelser

Neurofilament – öppnar nya möjligheter inom neurovetenskapen

Ledare inom olika vetenskapliga och politiska inriktningar har förkunnat att en "gyllene tidsålder" för neurovetenskapen är på väg. Banbrytande forskning förbättrar inte bara vår förståelse av det centrala nervsystemet, inklusive hjärnan, utan leder också till stora framsteg inom medicinsk teknik som kan förändra vårt sätt att diagnostisera, behandla och vårda människor som lever med dödliga neurologiska sjukdomar.

En av de mest lovande utvecklingarna har varit upptäckten av en biomarkör som är vanlig bland många allvarliga neurodegenerativa sjukdomar – neurofilament. Genom att mäta och förstå neurofilament öppnar forskare nya dörrar för att undersöka dessa sjukdomar, övervaka deras utveckling och utveckla nya behandlingar. Neurofilament är proteiner som utgör en viktig byggsten i nervcellerna, som länkas samman för att skapa kommunikationsvägar för att överföra signaler genom hjärnan och ryggmärgen.1 Detta komplexa nätverk som består av cirka 100 miljarder nervceller gör det möjligt för oss att gå, prata och andas, bland hundratals andra viktiga aktiviteter i vardagen.2

När en skada inträffar och detta nätverk blir utsatt frigörs neurofilament i cerebrospinalvätskan (CSF) och i blodomloppet. Genom ett stort antal studier, både akademiska och industriinitierade, vet forskarna nu att förhöjda nivåer av neurofilament är förknippade med några av de mest förödande neurodegenerativa sjukdomarna, såsom amyotrofisk lateralskleros (ALS), multipel skleros (MS) och spinal muskelatrofi (SMA).3, 4, 5

Neurofilament frigörs i cerebrospinalvätskan (CSF) och blodet när nervcellerna skadas. Forskare arbetar för att skapa allt mer exakta verktyg för att mäta neurofilament i blodet.6

I framtiden kan paneler av biomarkörer – inklusive neurofilament – inte bara hjälpa till att identifiera dessa och andra neurologiska sjukdomstillstånd, utan också potentiellt förutsäga hur sjukdomarna utvecklas och hur patienterna svarar på olika behandlingar.

Biomarkörer kan ge svar på många viktiga frågor som har stor betydelse för utformningen, varaktigheten och sannolikheten för framgång i kliniska prövningar. Vilka är de rätta patienterna? Påverkar läkemedlet de relevanta biologiska processerna? Vilka är de rätta doserna och behandlingsperioderna? Hur långt har sjukdomen fortskridit? Bromsar behandlingen sjukdomens utveckling? ALS är en av de sjukdomar där man med hjälp av neurofilament har kunnat besvara några av dessa frågor.

ALS-forskare har kommit fram till att nivåerna av neurofilament har potential att förutsäga hur sjukdomen utvecklas och hur länge en person kan överleva.7,8,9 På samma sätt som i SMA tror vi att en minskning av nivåerna av neurofilament genom en behandling av ALS kan ge en tidig indikation på att sjukdomens utveckling bromsas.5,10

Genom att besvara dessa frågor genom testning av biomarkörer kan forskarna skapa mer noggranna och välkontrollerade kliniska prövningar som ger bättre data och rikare vetenskapliga insikter. Läkarna kommer att kunna kontrollera behandlingsresultaten oftare, snabbare och mer exakt. Det slutgiltiga målet är att påskynda läkemedelsutvecklingen för att snabbare få fram behandlingar för patienterna, vilket ger större hopp till människor och deras familjer som lever med några av de svåraste sjukdomarna.

När det gäller behandling av komplexa hjärnsjukdomar är det ofta viktigt med tidig upptäckt. Också här kan biomarkörer spela en viktig roll. Genom genetiska tester kan vi identifiera personer som löper risk att drabbas av neurodegenerativa sjukdomar. Genom att övervaka nivåerna av neurofilament i blodet kan kliniska prövningar identifiera personer som löper risk att drabbas av neurodegenerativa sjukdomar tidigare och man kan eventuellt börja behandla dem innan de får fysiska symtom.11

Till exempel har Foundation for the National Institutes of Health startat ett projekt för att hitta det bästa blodprovet för att bedöma risken för familjär frontotemporal degeneration och ALS hos personer med genetiska markörer för dessa sjukdomar (Biogen är en av 19 deltagare i projektet).12

Detta är precis den typ av framsteg som biomarkörer har bidragit till för cancerpatienter. Många cancerbiomarkörer gör det möjligt att identifiera sjukdomen tidigare och mer exakt, och att övervaka sjukdomsutvecklingen eller svaret på behandling. Med hjälp av biomarkörer kan cancerspecialister nu utforma behandlingsstrategier som är skräddarsydda för enskilda individer för att se till att de får den mest effektiva kombinationen av behandlingar – allt till patienternas fördel.13

Under de senaste decennierna har vi kommit långt på vägen mot neurovetenskapens gyllene tidsålder. Avancerad bildteknik gör det möjligt för vetenskapsmän och forskare att avslöja hjärnans hemligheter genom att följa hjärnans aktivitet över tid. Biomarkörer, till exempel neurofilament som utvärderas genom enkla blodtester, har potential att bidra till nästa stora framsteg och revolutionera vår förmåga att ställa diagnos, behandla och övervaka människor med många förödande sjukdomar.

Head of Biomarkers på Biogen berättar mer om vårt arbete med biomarkörer.

Referenser
 1. Eriksson JE et al. Introducing intermediate filaments: from discovery to disease. J Clin Invest. 2009;119:1763–71. https://doi.org/10.1172/JCI38339
 2. InformedHealth.org Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. How does the nervous system work? 2009 Oct 28 [Updated s2016 ]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279390/
 3. Falzone YM et al. Integrated evaluation of a panel of neurochemical biomarkers to optimize diagnosis and prognosis in amyotrophic lateral sclerosis. Eur J Neurol. 2022;29(7):1930-1939. doi:10.1111/ene.15321
 4. Kuhle J et al. Neurofilament light levels are associated with long-term outcomes in multiple sclerosis. Mult Scler. 2020;26(13):1691-1699. doi:10.1177/1352458519885613
 5. Darras BT et al. Neurofilament as a potential biomarker for spinal muscular atrophy. Ann Clin Transl Neurol. 2019;6(5):932-944. doi:10.1002/acn3.779
 6. Verde F, Otto M Silani V. Neurofilament Light Chain as Biomarker for Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Dementia. Front. Neurosci. 2021; 15. https://doi.org/10.3389/fnins.2021.679199. doi:10.3389/fnins.2021.679199. 
 7. Thompson AG et al. Multicentre appraisal of amyotrophic lateral sclerosis biofluid biomarkers shows primacy of blood neurofilament light chain. Brain Commun. 2022;4(1):fcac029. Published 2022 Feb 9. doi:10.1093/braincomms/fcac029
 8. De Schaepdryver M et al. Neurofilament light chain and C reactive protein explored as predictors of survival in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020;91(4):436-437. doi:10.1136/jnnp-2019-322309
 9. Poesen K et al. Neurofilament markers for ALS correlate with extent of upper and lower motor neuron disease. Neurology. 2017;88(24):2302-2309. doi:10.1212/WNL.0000000000004029
 10. De Vivo DC et al. Nusinersen initiated in infants during the presymptomatic stage of spinal muscular atrophy: Interim efficacy and safety results from the Phase 2 NURTURE study. Neuromuscul Disord. 2019;29(11):842-856. doi:10.1016/j.nmd.2019.09.007
 11. Benatar, M et al. Design of a Randomized, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial of Tofersen Initiated in Clinically Presymptomatic SOD1 Variant Carriers: the ATLAS Study. Neurotherapeutics (2022). https://doi.org/10.1007/s13311-022-01237-4
 12. Foundation for the National Institutes of Health. FNIH biomarkers consortium launches a project to detect the earliest changes in rare neurodegenerative diseases. Hämtad den 30 juni 2022 frånhttps://www.fnih.org/news/announcements/fnih-biomarkers-consortium-launches-project-detect-earliest-changes-rare
 13. Siravegna G et al. How liquid biopsies can change clinical practice in oncology. Ann Oncol. 2019;30(10):1580-1590. doi:10.1093/annonc/mdz227

Du är kanske också intresserad av

Image

Människor och kultur

Thereses tjänstledighet: Ändrade planer

Image

Vetenskap och innovation

Biogen samarbetar med Sangamo Therapeutics inom genterapi

Image

Amyotrofisk lateralskleros

Familjär ALS och dess påverkan

Image

Alzheimers sjukdom

Dominic Walsh: Att förstå Alzheimers sjukdom

Image

Ansvar

Hållbar tillverkning av nya läkemedel