Sjukdomsområden

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom, den vanligaste typen av demens, är en progressiv neurologisk sjukdom som försämrar tankeförmågan och självständigheten hos miljontals människor världen över. I dag har över 55 miljoner människor i världen någon demenssjukdom, varav 60-70% har Alzheimers sjukdom.2

Alzheimers sjukdom diagnostiseras vanligen hos personer som är 65 år eller äldre, men den börjar tidigare, med små neurologiska förändringar. Det kan ta flera år eller till och med årtionden innan symtomen visar sig. Många människor har tecken på mild kognitiv nedsättning, som de ofta inte ens lägger märke till.

Vår strategi

Biogen drivs av sitt engagemang för patienter och sin starka affärsgrund. Vi fortsätter att främja forskning och behandling av Alzheimers sjukdom för att bidra till att tillgodose de ouppfyllda behoven för personer med denna förödande sjukdom. Fokus ligger på sjukdomens tidiga stadie.

Innovativ forskning

Vi förstår hur otroligt utmanande det är att behandla denna komplexa sjukdom. Därför försöker vi hela tiden hitta lösningar för patienter, familjer och vårdgivare som påverkas av Alzheimers sjukdom. Vi genomför för närvarande kliniska prövningar inom bland annat Alzheimers sjukdom för att utvärdera effekt och säkerhet av behandlingarna som vi har i pipeline.

Förstå Alzheimers sjukdom

När människor blir äldre märker de ofta att minnet och tankeförmågan förändras. Till en början kan dessa förändringar vara så små att de är lätta att förklara med att de hör till ett normalt åldrande – och det kan de också vara. Men det är också möjligt att de är de tidigaste symptomen på Alzheimers sjukdom.

Fakta och siffror

60–70 %

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och står för uppskattningsvis 60–70% av fallen1

10 miljoner

För närvarande har mer än 55 miljoner människor i världen en demenssjukdom. Varje år växer antalet med nästan 10 miljoner.3

~75%

Ungefär 75% av alla demenssjuka personer i världen får ingen diagnos. Denna siffra är antagligen nästan 90% i vissa låg- och medelinkomstländer.4

Referenser
  1. Johns Hopkins University, “Alzheimer’s Disease.” Alzheimer’s Disease, Johns Hopkins University. 2023, https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/alzheimers-disease
  2. World Health Organisation, “Dementia.” Fact Sheet Dementia, World Health Organisation, 2023, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
  3. Alzheimer’s Association, “Mild Cognitive Impairment (MCI).” Mild Cognitive Impairment, Alzheimer’s Association, 2023, https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia/related_conditions/mild-cognitive-impairment.
  4. Alzheimer’s Disease International, “World Alzheimer’s Report 2022.” World Alzheimer’s Report 2022, 2022, https://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2022/