Sjukdomsområden

Amyotrofisk lateralskleros

Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

ALS är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som berövar människor förmågan att röra sig och leder till att de förlorar förmågan att tala – och så småningom även att andas.

Vår strategi

I över tio år har Biogen arbetat för att främja ALS-forskningen för att nå en djupare förståelse för alla former av denna förödande sjukdom, som i dag drabbar cirka 168 000 personer världen över.

Innovativ forskning

Genom att utnyttja etablerad vetenskaplig kompetens och att inleda starka samarbeten inom forskning &och utveckling är vi fast beslutna att utveckla denna vetenskap med syfte att skapa en omfattande, multimodal portfölj som stärker vårt ledarskap på lång sikt inom ALS-området.

Historier

Hur genetisk ALS fungerar

Jeremy fick veta att hans farbror hade avlidit i ALS 2015. Det var första gången en person i hans familj fick diagnosen och även om Jeremy förstås var ledsen trodde han att det var engångsföreteelse. Men det som Jeremy inte visste var att hans farbror hade drabbats av en form av ALS som orsakas av en genetisk C9orf72-expansionsmutation. Det innebar att både han och resten av hans familj kunde ha ärvt den gen som orsakar sjukdomen.

Sjukdomsmekanism: ALS

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en dödlig, neurodegenerativ sjukdom som utvecklas i vuxen ålder. Till symtomen hör tilltagande muskelsvaghet, förlamning och komplikationer i andningsorganen. Ta reda på mer om hur sjukdomen utvecklas hos vuxna.

Kliniska prövningar

Biogen genomför kliniska prövningar inom ALS med de behandlingar som vi har i vår pipeline för att utvärdera effekt och säkerhet hos potentiella läkemedel.

Se alla Biogens kliniska prövningar inom ALS som söker deltagare

Ett beslut att delta i en klinisk prövning måste övervägas noggrant. I de flesta fall har behandlingarna som undersöks i kliniska prövningar ännu inte godkänts av myndigheter som amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA eller europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Behandlingens fördelar och risker är inte helt kända. Genom frivilligt deltagande i en klinisk prövning hjälper du det medicinska samfundet att fastställa om nya behandlingar är säkra och effektiva.

Fakta och siffror

168 000

ALS drabbar cirka 168 000 personer i världen.1

3–5 år

Medellivslängden för personer som har ALS är tre till fem år från de första symptomen.2

2%

Två procent av ALS-fallen orsakas av mutationer i SOD1-genen. Den förväntade livslängden för SOD1-ALS varierar kraftigt, och en del patienter överlever mindre än ett år.2

Referenser
  1. Brown CA, Lally C, Kupelian V, Flanders WD. Estimated Prevalence and Incidence of Amyotrophic Lateral Sclerosis and SOD1 and C9orf72 Genetic Variants. Neuroepidemiology. 2021
  2. Brown RH, Al-Chalabi A. Amyotrophic Lateral Sclerosis. N Engl J Med. 2017 Jul 13