Ansvar

Som ett företag med ett humanistiskt syfte anser vi att det är viktigare än någonsin att tjäna mänskligheten genom vetenskap. För Biogen innebär det bland annat att vi stärker vårt ansvar som företag. Det åstadkommer vi genom att göra skillnad för patienterna, våra medarbetare, miljön och de lokalsamhällen där vi bor och verkar. Klimat, hälsa och jämlikhet är nära sammankopplade frågor som kräver djärva åtgärder och därför arbetar vi för att främja en hälsosammare, mer hållbar och rättvis värld.

Mångfald, jämlikhet och delaktighet

Vi vill anlita världens skarpaste hjärnor och har länge prioriterat DE&I – mångfald, jämlikhet och delaktighet –inte bara för att det är en moralisk nödvändighet utan också för att det är en konkurrensfördel.

Miljö

Vi har ansvar för att skapa positiva förändringar i de lokalsamhällen där vi verkar och för vår planet. Vi är medvetna om att klimatkrisen är en hälsokris, där de sårbara samhällena drabbas extra hårt.

Tillgänglighet och jämlikhet inom hälsa

Vi har åtagit oss att bekämpa ojämlikheter i hela hälso- och sjukvårdssystemet – från forskning och kliniska prövningar till rättvis tillgång till vård och behandling.

Rapportering och principer

Att dela data kan skapa förtroende och Biogen har länge verkat för att uppfylla våra kunders behov av transparent rapportering gällande viktiga frågor så som miljö, sociala frågor och styrning (ESG).

Vår syn på ESG

Vi vill verkligen göra skillnad och vi brinner för vårt åtagande gentemot patienterna, våra medarbetare, miljön och de lokala samhällen där vi bor, arbetar och verkar. Grunden för dessa åtaganden återspeglas i vår ESG-strategi – en strategi som vi är övertygade om är till verklig nytta för vår verksamhet och för världen.