Sjukdomsområden

Multipel skleros

Multipel skleros (MS)

Multipel skleros (MS) är en komplex, heterogen, kronisk sjukdom som kräver individanpassad behandling under hela patientens liv. Sjukdomen påverkar det centrala nervsystemet och rubbar informationsflödet i hjärnan och mellan hjärnan och kroppen, vilket leder till oförutsägbara symtom.1

Vår strategi

Under de senaste fyra decennierna har Biogen arbetat med att omsätta vetenskaplig forskning till meningsfulla framsteg inom behandlingen av MS. Vi har branschens största utbud och det gör att vi kan erbjuda många alternativ för att möta MS-patienternas ständigt föränderliga behov och främja en mer individanpassad hantering av sjukdomen. Det vilar på en trygg grund av etablerade säkerhets- och effektivitetsrutiner, investeringar i våra produkter och inte minst vårt stora utbud av tjänster och lösningar.

Innovativ forskning

I takt med att hanteringen av MS och patienternas behov utvecklas, inriktar sig Biogen på nyskapande forskningsinitiativ och tekniska innovationer för att öka förståelsen för MS och förbättra patienternas behandlingsresultat. Samtidigt som vi inriktar oss på att utveckla de behandlingar vi redan arbetar med, strävar vi efter att ta fram nya vetenskapliga metoder för att förebygga och bota MS, bland annat genom att utforska nya behandlingsalternativ. Till dem hör arbetet med vaccinationer, utforskandet av nya mekanismer för remyelinisering och neuroprotektion, samt utveckling av ytterligare prekliniska modeller med ökad förutsägbarhet.

Historier

Att leva med MS Tracys historia

Tracy fick diagnosen MS strax efter sin 25-årsdag och var livrädd för att den skulle beröva henne de saker hon älskade att göra, som löpning och att vara aktiv. Idag, 15 år senare, är hon en upptagen mamma till tvååriga Riley och assistent till en chef på Biogen. Hon berättar om sin inre styrka och beslutsamhet att övervinna sin diagnos. 

Fakta och siffror

2,8 miljoner

Det uppskattas att 2,8 miljoner människor i världen har MS.2

1,8 miljoner

Över 1,8 miljoner människor har behandlats med ett av Biogens MS-läkemedel.

Över 25 år

I mer än 25 år har vi verkat inom forskning och utveckling av nya behandlingar för MS.

Resurser för personer som lever med MS

Biogen har alltid patienten i fokus och vi erbjuder olika tjänster för MS-patienter.

På webbsidan www.multipelskleros.nu hittar du information och fakta om MS och kan läsa om behandling, rörlighet, rapportering och intervjuer med vårdpersonal och andra med MS.