Ansvar

Mångfald, jämlikhet och delaktighet

Vi arbetar med att stärka vårt engagemang och delaktighet för patienter och de samhällen vi är verksamma i.

Våra åtaganden

Vår syn på DE&I –– mångfald, jämlikhet och delaktighet och vår kultur har mognat under de senaste åren och vi strävar hela tiden efter att möta förväntningarna från våra medarbetare, patienter och de samhällen vi verkar i. Vi strävar efter att utveckla vår övergripande strategi för DE&I och följer upp våra framsteg.

DE&I i praktiken på Biogen

Vårt åtagande för DE&I börjar högst upp i organisationen, men är viktigt för alla nivåer. Detta är tydligast i våra Employee Resource Networks – grupper som samlar medarbetare med liknande egenskaper, livserfarenheter och intressen. I dessa grupper kan medlemmarna utveckla affärsmål, utbyta kunskap, hitta mentorer, arbeta frivilligt och få stöd – vilket innebär ovärderliga resurser för karriärutveckling.

Utmärkelser

  • 100% på Disability Equality Index för femte året i rad.
  • 100% på Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index for Best Places to Work for LGBTQ+ Equality för nionde året i rad.
  • Nr 5 i Fortune and Refinitiv’s Measure Up:s rankning av ledande företag när det gäller transparens gällande DE&I-data.
  • Nr 17 i 3BL Medias årliga rankning av de 100 Best Corporate Citizens.
  • Nr 36 på JUST Capitals JUST 100-lista.
  • Utmärkelsen Best Workplace av organisationen Great Place to Work för våra kontor i Frankrike, Italien, Storbritannien, Kanada och Polen.