Läkemedel

Marknadsförda terapier

Nedan finns en lista över vårt företags marknadsförda produkter. Denna information är endast avsedd för personer bosatta i Sverige.

Biogen

AVONEXTM (INTERFERON BETA-1A)

Läs mer om AVONEXTM.

VUMERITYTM (DIROXIMELFUMARAT)

Läs mer om VUMERITYTM.

FAMPYRATM (FAMPRIDIN)

Läs mer om FAMPYRATM.

PLEGRIDYTM (PEGINTERFERON BETA-1A)

Läs mer om PLEGRIDYTM.

SPINRAZATM (NUSINERSEN)

Läs mer om SPINRAZATM.

TECFIDERATM (DIMETYLFUMARAT)

Läs mer om TECFIDERATM.

TYSABRITM (NATALIZUMAB)

Läs mer om TYSABRITM.

BBU

BENEPALITM (ETANERCEPT)

Läs mer om BENEPALITM.

IMRALDITM (ADALIMUMAB)

Läs mer om IMRALDITM.

FLIXABITM (INFLIXIMAB)

Läs mer om FLIXABITM.