Vetenskap och innovation

Sjukdomsområden

Woman in blue shirt holding a baby and kissing him on the forehead

På Biogen drivs vi av möjligheten att förbättra patienters liv.

Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

I över tio år har Biogen arbetat för att främja ALS-forskningen för att nå en djupare förståelse för alla former av denna förödande sjukdom, som idag drabbar cirka 168 000 personer världen över. 

Alzheimers sjukdom och demens

Vår neurologiska forsknings- och utvecklingsorganisation arbetar för att hitta nya metoder för tidigare svårbehandlade neurodegenerativa tillstånd, som Alzheimers sjukdom. 

Multipel skleros (MS)

Biogen är en pionjär inom utvecklingen av behandlingar för multipel skleros sedan över 25 år tillbaka. Vi fortsätter att utveckla innovativa behandlingar för att förbättra situationen för personer som lever med MS. Vår forskning är inriktad på behandlingar som bland annat kan reparera de skador som orsakas av MS. Med vår nuvarande forskning om neurodegeneration och nervreparation hoppas vi kunna bidra till banbrytande behandlingar för att en dag hitta ett botemedel mot MS. 

Spinal muskelatrofi (SMA)

Biogen arbetar för att förbättra livet för personer med SMA och deras familjer. Det gör vi genom forskning, bättre tillgång till behandling, samt stödprogram. I december 2017 inledde Biogen ett samarbete med Ionis för att identifiera nya behandlingsalternativ. I särskilt fokus är nya kandidater för antisense-oligonukleotider (ASO), som är utformade för att behandla SMA och därmed hjälpa personer som lever med den nedbrytande sjukdomen.