Vetenskap och innovation

Biogen scientist working in the Cambridge, MA labs

Vi arbetar inom sjukdomsområden med enorma behov. Vi drivs i vårt arbete av möjligheten till fantastiska upptäckter. Som ett världsledande bioteknikföretag arbetar vi för att uppnå dessa unika ögonblick som kan bli milstolpar i utvecklingen av innovativa behandlingar.

Sjukdomsområden

Vi drivs av möjligheten att förbättra människors liv.

Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

I över tio år har Biogen arbetat för att främja ALS-forskningen för att nå en djupare förståelse för alla former av denna förödande sjukdom, som idag drabbar cirka 168 000 personer världen över.

Läs mer
Alzheimers sjukdom och demens

Vår neurologiska forsknings- och utvecklingsorganisation arbetar för att hitta nya sätt att behandla tidigare svårbehandlade neurodegenerativa tillstånd, som Alzheimers sjukdom.

Läs mer
Friedreich ataxi (FA)

Biogen har lång erfarenhet av forskning och utveckling inom sällsynta hälsotillstånd. Vi vill bidra till att utveckla behandlingsmöjligheter för människor som lever med Friedreich ataxi.

Läs mer
Multipel skleros (MS)

Biogen har varit pionjär i utvecklingen av behandlingar för multipel skleros i mer än 25 år. Vi fortsätter att utveckla innovativa behandlingar för att förbättra situationen för personer som lever med MS. Vår forskning är inriktad på behandlingar som bland annat kan reparera de skador som orsakas av MS. Med vår nuvarande forskning om neurodegeneration och nervreparation hoppas vi kunna bidra till banbrytande behandlingar för att en dag hitta ett botemedel mot MS.

Läs mer
Spinal muskelatrofi (SMA)

Biogen arbetar för att förbättra livet för personer med SMA och deras familjer genom forskning, ge dem bättre tillgång till behandling och erbjuda stödprogram. I december 2017 inledde Biogen ett samarbete med Ionis för att identifiera nya behandlingsalternativ, särskilt nya kandidater för antisense-oligonukleotid (ASO) som är utformade för att behandla SMA och därmed hjälpa personer som lever med sjukdomen.

Läs mer

Sjukdomsområden

På Biogen drivs vi av möjligheten att förbättra patienters liv.