Familjär ALS och dess påverkan

För många patienter med neurologiska sjukdomar och deras vårdgivare utlöser diagnosen ofta många komplexa känslor. Även om diagnosen ger klarhet är det inte alltid vad man vill höra. Detta är särskilt tydligt när genetik är en del av det hela, eftersom beslutet att testa sig kan ge livsavgörande följder – inte bara för dig själv, utan för hela din familj. 

Jeremy S. är ett typexempel på denna utmanande situation. När hans farbror dog och det efter hand bekräftades att flera av hans familjemedlemmar bär på C9orf72-mutationer, som kan leda till antingen amyotrofisk lateralskleros (ALS) eller frontotemporal demens (FTD), började Jeremy söka information om familjär ALS. Hans beslut att testa sig var djupt personligt och trots resultaten har han varit väldigt stark. Hans största rädsla är att inte ta vara på dagen.

Jeremys historia med ALS

Jeremy fick veta att hans farbror hade avlidit i ALS 2015. Det var första gången en person i hans familj fick diagnosen och även om Jeremy förstås var ledsen trodde han att det var en isolerad händelse. Men det som Jeremy inte visste var att hans farbror hade drabbats av en form av ALS som orsakades av en genetisk expansionsmutation, C9orf72. Vilket innebar att både Jeremy och resten av hans familj kunde ha ärvt den gen som orsakar sjukdomen.

Vi snabbspolar till 2019, då Jeremy fick ett oroväckande telefonsamtal. Det var hans kusin Jon som berättade att både Jon och Jons äldre bror Seth nyligen hade fått diagnosen ALS orsakad av C9orf72-expansionen. Jeremy förstod genast att han var i riskzonen och visste att både han och hans mamma måste testa sig. Efter att ha fått resultaten fick Jeremy reda på den olyckliga och förödande sanningen: de skulle bli de fjärde och femte medlemmarna i familjen som testades positivt för den gen som orsakar 20–30 procent av alla familjär ALS-fall i världen1.

Jeremy S. (i mitten) med kusinerna Jon (till vänster) och Seth (till höger)

"När jag förstod vilka konsekvenser den här genetiska defekten skulle få för hela min familj blev jag fullständigt förkrossad. Ingenting kan förbereda dig för något som det här", säger Jeremy. "En av de svåraste sakerna att hantera är osäkerheten. Jag har fått veta att jag helt säkert kommer att utveckla någon av de sjukdomar som är förknippade med mutationen, men ingen kan ge mig en tidsram. Till och med inom min egen familj kan man se hur varierande sjukdomen är när det gäller ålder för insjuknande."

Det gemensamma traumat som Jeremy och hans familj upplevde efter att han fått sitt resultat var ofattbart. Det var inte bara svårt att ta till sig informationen, den fick också en spridningseffekt i hela hans familj eftersom andra nära släktingar insåg att de nu kunde ha en högre risk. För Jeremy och hans familj blev de omedelbara frågorna: "Vem mer borde testa sig?", "Finns det några behandlingsalternativ?" och, kanske viktigast av allt, "Vad gör vi nu?".

"Jag tog ledigt en tid från mitt jobb för att kämpa med min nya verklighet och för att fundera över hur jag ville att resten av mitt liv skulle se ut", säger Jeremy. "Det är svårt att planera för framtiden när allt är så osäkert. Jag tänker också mycket mer på det som jag kommer att lämna efter mig när jag inte längre är här."

Medan Jeremy funderade på sina nästa steg, lovade han att göra allt han kunde för att se till att andra familjer aldrig skulle behöva uppleva samma svårigheter som hans familj fortfarande måste utstå. Han deltog i kliniska studier, letade efter resurser och arbetade för att främja en bredare utbildning om familjär ALS och dess inverkan på familjer överallt. Detta ledde honom till Biogen.

Biogens historia med ALS

Under nästan ett decennium har Biogen oförtrutet arbetat med att främja ALS-forskningen för att försöka ta fram behandlingar för människor som lever med denna snabbt progressiva neurologiska sjukdom. Företaget startade 2012 ett forsknings- och utvecklingsprogram för ALS och genomförde en klinisk fas 3-studie kallad EMPOWER. Tyvärr uppnådde studien inte sitt primära mål och man uppnådde ingen effekt på enskilda personers funktionsförmåga eller överlevnad – även om man samlade in mycket värdefull information om sjukdomsförloppet hos enskilda patienter.

Det var dessa data, och de nya insikter som de gav på individnivå, som gjorde att Biogen började fokusera på familjär ALS, med målet att kunna erbjuda patienter en behandling.

ALS är en sällsynt, dödlig neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av förlust av motorneuroner i hjärnan och ryggmärgen. För närvarande orsakas cirka 10 procent av ALS-fallen av en känd genetisk mutation som kan föras vidare från en generation till en annan, medan hela 90 procent inte har någon känd orsak. Men forskarna tror att det finns fler genetiska mutationer som inte har identifierats, vilket visar hur viktigt det är att Biogen fortsätter med sitt arbete att förstå genetiken bakom ALS.

"Vår kunskap om ALS har ökat enormt under de senaste tio åren", förklarar Chris Henderson, Ph.D., Senior Vice President och Head of Research på Biogen. "Vi förstår nu vilken roll generna spelar i många fall, vilket har gett oss möjlighet att direkt rikta in oss på de gener som orsakar sjukdomen hos dessa patienter. Denna genetik har gjort det möjligt för forskare att skapa djurmodeller i laboratoriet som ganska exakt representerar flera av de degenerativa processer som pågår hos ALS-patienter. Genom att studera dessa modeller och mänskliga vävnadsprover har forskare runt om i världen upptäckt nya biologiska faktorer som vi nu tror är förknippade med sjukdomens alla former. Och varje ny biologisk faktor är en potentiell inriktning för en behandlingsmetod, även för patienter med ALS utan känd genetisk orsak".

Chris Henderson, Ph.D.
Senior Vice President och Head of Research på Biogen

Genom att tillämpa nya rön om lämpliga metoder och mål började Biogen utveckla en strategi med ASO (antisensoligonukleotider) som selektivt riktar sig mot vissa kända genetiska faktorer bakom ALS, inklusive en mutation av superoxiddismutas 1 (SOD1) och mot C90RF72-expansionen med målet att eventuellt behandla samma genetiska mutation som har påverkat familjer som Jeremys. Företaget arbetar också med ett program som riktar sig mot ataxin-2 (ATXN2), en gen som kan vara mer allmänt involverad i ALS.

"Vi har under de senaste åren upplevt en otrolig utveckling när det gäller att omvandla vetenskapen till potentiella läkemedel för ALS", säger Chris. "Men forskarvärlden hade inte kunnat göra det på egen hand. Jag har varit så imponerad av hur mogna och generösa de här patienterna är och hur villiga de är att stödja utvecklingen av potentiella behandlingar som i vissa fall bara kan vara till nytta för framtida generationer."

Det är en känsla som Jeremy återger när han tillfrågas om sitt personliga engagemang i grupper som arbetar för att främja forskning om familjär ALS: "Jag har hittat en riktigt inspirerande grupp unga genbärare utan symtom, och tillsammans har vi med stöd av I AM ALS startat den första gruppen som arbetar med familjär ALS. Vi förstår hur viktigt det är att involvera patienterna i forskningen och vi letar ständigt efter nya sätt att påskynda utvecklingen och förhoppningsvis bidra till att hitta ett botemedel."

Genom en blandning av uthållighet, beslutsamhet och en otrolig samarbetsanda mellan såväl patienter som Jeremy som forskare runt om i världen hoppas Biogen att framtiden för att behandla ALS är ljusare än någonsin.

Referenser

Du är kanske också intresserad av

Image

Människor och kultur

Thereses tjänstledighet: Ändrade planer

Image

Vetenskap och innovation

Biogen samarbetar med Sangamo Therapeutics inom genterapi

Image

Alzheimers sjukdom

Dominic Walsh: Att förstå Alzheimers sjukdom

Image

Ansvar

Hållbar tillverkning av nya läkemedel

Image

Neurovetenskap

Neurofilament – öppnar nya möjligheter inom neurovetenskapen