Vetenskap och innovation

Biogen Digital Health

Vi är en global enhet inom Biogen vars fulla fokus är individanpassad och digital medicin.

Vi tror att våra patienters liv radikalt kan förbättras genom att neurovetenskaplig medicin blir mer digital och individanpassad. Med hjälp av datavetenskap och digital teknik vill vi hitta lösningar som främjar forskning, klinisk vård och patientinflytande. Vi ser att biologi och teknik måste samverka för att bättre möta patienternas behov och samtidigt göra det möjligt att uppnå en mer förebyggande, prisvärd och rättvis vård.

Våra Digital Health-lösningar

Vårt utbud av digitala hälsolösningar omfattar initiativ inom klinisk utveckling, i verkliga miljöer och inom olika behandlingsområden.

Vi arbetar inom tre huvudkategorier: digitala hälsolösningar, digitala medicinska lösningar och digitala behandlingar.