• Chris Henderson, Neurologisk forskning
  Engagerad i att driva ALS-forskningen framåt: Läs mer om våra pågående samarbeten och utökade fokus.
 • Michelle, världsresenär
  Mäter vår framgång: Läs om hur vi strävar efter att göra skillnad för patienter som Michelle.
 • Ajay Verma, VP, Experimental Medicine
  Innovationer inom avbildning: Lär dig hur bildteknik gör det möjligt för oss att få bättre insikt från våra kliniska studier.
 • En donation som förändrar vårdmodellen för hemofili
  Läs om hur Biogen, Sobi och WFH påverkar hemofili runt om i världen
Vetenskap som verkligen gör skillnad
Caring Deeply. Changing Lives.™

På Biogen, upptäcker, utvecklar, tillverkar och kommersialiserar vi innovativa terapier för patienter som lever med allvarliga neurologiska, autoimmuna och sällsynta sjukdomar.

Vårt uppdrag

På Biogen har vi åtagit oss att förbättra livet för patienter som lever med allvarliga sjukdomar och att hitta nya behandlingar.

Vår vetenskap

Vi letar outtröttligt efter nya innovativa behandlingar och använder vetenskapliga upptäckter och nya plattformar för att utveckla nya behandlingar för komplexa och svårbehandlade sjukdomsområden.

Vår påverkan

På Biogen strävar vi efter att ha en positiv inverkan på samhället vi verkar i, vetenskaplig utbildning och miljön.

Innovativa terapier

Vi utvecklar läkemedel för försvagande medicinska tillstånd med målet att göra en meningsfull skillnad i patienternas liv.

Åtagna att göra nya upptäckter

Vår framtidsplanering är mer än bara en lista över läkemedel under utveckling. Den speglar det arbete vi gör här varje dag för att göra nya framsteg inom vetenskap som gör skillnad i patienters liv.

Vetenskap som verkligen gör skillnad

 

Biogen är mer fokuserade än någonsin på områden där vi kan ha störst effekt. Vi bygger vår verksamhet på att sätta vetenskap och patienter i centrum för varje beslut och investering vi gör.

Vi bryr oss om människorna omkring oss

Vi förstår att det vi gör är viktigt, för våra patienter, våra anställda och för de samhällen där vi lever och arbetar.