Biogen är djupt engagerade i att förändra vårdenav hemofili med hjälp av innovativa behandlingar. Vi har kombinerat vår långa historia av framstående vetenskaplig och klinisk utveckling och vår expertis inom storskalig tillverkning av biologiska läkemedel för att utveckla och leverera kliniskt betydelsefulla terapier. Biogen är det första företaget som erbjuder långverkandecirkulerande faktorterapier för hemofili A och hemofili B. Dessa terapier representerar de första stora framstegen inom hemofilibehandling på nästan två decennier och efter försäljnings godkännande, kommer det att kommersialiseras i Europa genom vårt samarbete med Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi).

På Biogen sträcker sig vårt engagemang för hemofili till att stötta tillgång till behandling, inkluderande våra humanitära donationer, och genom att erbjuda omfattande program för assistans och tillgång till läkemedel för patienter. Dessa program har utfromats tillsammans med hemofilisamfundet.