Våra behandlingsformer

Vi utvecklar läkemedel för allvarliga medicinska tillstånd med få eller inga behandlingsalternativ. Vi strävar ständigt efter att ge patienter bättre behandlingsresultat och förbättra deras standardvård.

Att få insikt med hjälp av kliniska prövningar

Biogen utför kliniska prövningar för att utvärdera nya behandlingar och undersöka potentiella nya användningar och fördelar för befintliga terapier.

Kliniska prövningar hos Biogen

Visa kliniska prövningar som utförs av Biogen

Forskare intresserade av forskningsmöjligheter

Ta reda på mer om tillgängliga forskningsprogram för prövare

Ta reda på mer om kliniska prövningar

Ta reda på mer om våra metoder för kliniska prövningar