Biogen anser att samarbete med hälso- och sjukvårds personal är viktigt för att upptäcka, utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar som förbättrar livskvaliteten för patienter. Samtidigt tror vi på att samarbeten ska ske på ett öppet och transparent sätt.

Som en medlem i EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), är Biogen angelägna att följa och upprätthålla EFPIA Disclosure Code. I linje med denna har Biogen samlat in betalningar, värdeöverföringar och bidrag som har gjorts till hälso- och sjukvårdspersonal samt organisationer sedan januari 2015.