Biogens åtagande att förbättra patienters livskvalitet handlar om mer än vetenskaplig forskning och utveckling. Vi ser förbi patientens tillstånd och ser hela människan. Vi lyssnar på patienterna och samverkar med dem, intresseorganisationer och sjukvårdsorganisationer var för sig för att få insikter om ouppfyllda behov.

Dessa insikter hjälper oss att utöver de behandlingar vi även utvecklar olika typer av program och andra initiativ för att stödja patienterna, t.ex. mentorskap för patienter och program för att minska behandlingskostnader. Biogen ger också intresseorganisationerna bidrag till välgörande ändamål och allmänna donationer för att stödja vårt gemensamma mål att hjälpa patienter att hantera sin sjukdom och förbättra deras behandlingsresultat.

Utifrån vår sakkunskap och vårt engagemang har vi inrättat branschens mest ambitiösa verksamhet för multipel skleros för att hjälpa till att hantera sjukdomen från dess debut fram till de senare stadierna. Vår vision är att utsträcka detta ledarskap till att förändra vården vid hemofili, att utmärka sig inom forskningsverksamhet och fortsätta innovationerna i gränssnittet mellan naturvetenskap, medicin och ekonomi för att förändra läkemedelsutvecklingen så att den i ännu högre grad förbättrar patienters livskvalitet.