Företagets vision om en hållbar miljö och strategin för att uppnå det har upprättats av ett tvärfunktionellt team på uppdrag från den ledningsgruppen, med en årlig översyn av styrelsen. Denna grupp har riktat vår uppmärksamhet mot tre områden som har mest betydelse för vår affärsverksamhet, vatten, energi och material.

2014 lyckades vi uppnå koldioxidneutralitet. Först reducerade vi verksamhetens koldioxidavtryck och finansierade sedan externa projekt för förnybar energi och klimatkompensation för att neutralisera återstoden av utsläppen från källor som är inblandade i vår verksamhet. Däri ingick intern verksamhet, inköpt el, våra anställdas pendling och affärsresor och leverantörer av produkter och tjänster.

Förutom att uppnå kolldioxidneutralitet har vi satt upp djärva miljömål för 2020.

Verksamhetens mål för koldioxidnivåer är att reducera nivåerna för växthusgasutsläpp i tillämpningsområde 1 och tillämpningsområde 2 med 80 procent jämfört med vår baslinjenivå från år 2006 till år 2020 och normaliserad genom intäkter. Det är likvärdigt med att upprätthålla 2006 års nivåer av koldioxidutsläpp trots realiserad och förväntad affärstillväxt. Genom att reducera verksamhetens koldioxidutsläpp kan vi behålla vår koldioxidneutralitet.

Vårt mål när det gäller vattennivåer är att reducera vattenanvändningen med 80 % till 2020 jämfört med år 2006 och normaliserad genom intäkter.

För avfall är vårt mål att uppnå nollnivå för bortskaffande av avfall till deponi. 2012 uppnådde vi nästan nollnivå för bortskaffande av avfall till deponi, vilket definieras som att 98 % av avfallet omhändertogs på annat sätt än genom deponi. Vi håller just nu på och utarbetar ett nytt mål för vattennivåerna som vi planerar att offentliggöra under 2015.

När vi känner oss mogna kommer vi att försöka uppnå LEED-certifiering (Leadership in Energy & Environmental Design) för några av våra egna och hyrda anläggningar. För närvarande har 3 av våra fyra huvudanläggningar uppnått LEED-certifiering: vårt huvudkontor på 30,000 kvm och utvecklingsanläggningen på 20,000 kvm , båda i Cambridge, MA, och vår kontorsbyggnad på 19,000 kvm i Research Triangle Park, NC.

Om du vill veta mer om våra miljöinsatser och deras resultat kan du läsa vår rapport om företagets medborgaransvar från 2014.