Biogen bedriver sin affärsverksamhet enligt etiska principer och med största möjliga integritet genom att följa de principer som vägleder vår organisation: vår vision, vårt uppdrag, credo och centrala värderingar.  Integritet, öppenhet och sund företagsstyrning är nödvändig för att behålla vår tillväxt och framgång som företag och för att behålla tilliten hos våra aktieägare, anställda, kunder, distributörer och leverantörer. Vi förväntar oss bästa möjliga etiska agerande hos alla Biogen anställda och samarbetspartners medan vi arbetar tillsammans för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingsformer för att uppfylla patienters medicinska behov över hela världen.