Fokusering på det som betyder mest

Samma disciplin och noggrannhet som driver fram våra vetenskapliga upptäckter avspeglas i vår strategi att uppnå en hållbar miljö. På samma sätt som vi försöker ha en positiv påverkan på våra patienters och våra anställdas livskvalitet och på de samhällen vi verkar i, strävar vi också efter lägsta möjliga påverkan på miljön. 

Vi har under flera år investerat i hållbara innovationer för att minska koldioxidutsläpp, vattenanvändning och avfall. Och nu har vi lyckats uppnå koldioxidneutralitet. Det innebär att Biogen har neutraliserat alla koldioxidutsläpp på ett effektivt sätt från källor som är inblandade i vår affärsverksamhet, däribland intern verksamhet, inköpt el, våra anställdas pendling och affärsresor och leverantörer av produkter och tjänster.

Vår strategi för att uppnå en hållbar miljö har bidragit till de erkännanden vi har fått av organisationer som utvärderar och betygsätter global hållbarhet. 

 
  • 2015 hamnade vi på första plats på Newsweeks lista över de mest miljövänliga företagen i världen. 2015 Green Rankings
  • 2014 utsågs Biogen som världsledande inom bioteknikindustrin på Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World) och fanns med i DJSI Nordamerika för femte gången i rad.
  • I början av 2015 utsågs dessutom Biogen till det mest hållbara företaget i världen på listan Global 100, upprättad av SRI-organisationen, Corporate Knights, (Sustainable Responsible Investments).


Om du vill veta mer om våra insatser för miljön och deras resultat kan du läsa  vår rapport om företagets medborgaransvar från 2014.

Så här gör vi

Vår strategi för att uppnå hållbarhet