Satsa på våra anställda

Som ett forsknings- och teknikföretag är Biogen inte bättre än de människor som vi anställer och utvecklar. Vi vill att de ska utföra sitt arbete utan rädsla och ha modet att säga sin mening, stiga fram och ta ledningen. Därför tillämpar vi ett helhetsperspektiv för att skapa ett globalt kvalitetstänkande genom samarbete, innovation, mångfald, erkännande och balans mellan yrkes- och arbetsliv.

Vår kultur

Om det finns något genomgående tema som genomsyrar Biogen, är det vårt åtagande för de patienter som använder våra behandlingar. Detta enda fokus driver oss alla att sträva efter kvalitet i vårt arbete, i vårt samhälle, hos oss själva och i de medmänniskors liv som vi stöder varje dag—vare sig de är våra patienter, våra kollegor eller våra familjer.

Vi strävar efter ett kvalitetstänkande hos våra anställda, våra processer och våra resultat. Det är viktigt att vår arbetsplatskultur får de anställda att fokusera på uppsatta mål, ta distinkta beslut, vara samarbetsvilliga, tänka kreativt och visa ansvarsfullhet. Det innebär att vi ger individer och grupper frihet att ta väl avvägda risker och driva utvecklingen av innovativa produkter och lösningar. Genom att ge våra anställda ansvar tror vi att vi kan utnyttja deras unika talanger och förmågor för att få företaget att växa.

Vårt kvalitetstänkande handlar inte bara om det dagliga arbetet. Som ett företag har vi ett åtagande att ge tillbaka till de samhällen vi lever och arbetar i. Genom våra insatser för företagets medborgaransvar engagerar sig Biogen och våra anställda i våra samhällen, vår årliga välgörenhetsdag Care Deeply Volunteer Day, forskarskolan, lokala välgörenhetsorganisationer och våra motsvarande bidragsprogram är bara några få exempel på de många insatser och voluntärarbeten i kärnan av vårt engagemang för att förändra liv över hela världen.

Biogens åtagande att inte bara erbjuda ett meningsfullt arbete utan också meningsfulla liv framgår tydligt av de förmåner i arbetsliv och privatliv som vi erbjuder våra anställda. Våra anställdas framgång innebär framgång för företaget och framgång för patienter och vårdgivare som sätter sin lit till oss varje dag.

Bryr oss verkligen om och förändrar liv Det är inte bara genom våra handlingar som vi visar vilka vi är.

Förmåner och belöningar

Vår framgång beror på engagemanget hos våra anställda så vi strävar efter att belöna deras hårda arbete.

De anställdas utveckling

Vi har ett åtagande att hjälpa våra anställda att utvecklas i sitt yrke och vi erbjuder program för att bygga upp givande karriärer 

Mångfald och inkluderande

Vi främjar en inkluderande kultur inom vårt företag, eftersom vi tror att diversifierade team är det starkaste teamen.

Hälsa och säkerhet

Vi är engagerade i att underhålla och främja ett hälso- och säkerhetstänkande på arbetsplatsen. Om du vill veta mer om våra insatser för hälsa och säkerhet och deras resultat kan du läsa vår rapport om företagets medborgaransvar från 2014 Corporate Citizenship Report.