Stödja naturvetenskap, teknik och matematik och livskraftiga samhällen

Vi är ett företag som har sin grund och sitt åtagande inom innovativ forskning. På grund av vårt åtagande för innovation hoppas vi inspirera nästa generations forskare genom att stödja effektiva insatser inom naturvetenskap, teknik och matematik för studenter i alla åldrar. Därför tror vi att vi kan ha en positiv påverkan på vårt lokalsamhälle genom att stödja utbildningsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik och få de lokala skoleleverna att uppleva samma entusiasm över forskning som vi själva och studenter.

Vi är ett ansvarstagande företag där vi bland annat vill ta ett socialt och samhälleligt ansvar. Under den årliga globala välgörenhetsdagen deltar tusentals av våra anställda i många olika projekt som fokuserar på hörnpelarna i vårt medborgaransvar.