Varje år deltar våra anställda på Biogen i vår välgörenhetsdag Care Deeply Volunteer Day över hela världen. Vilka program som väljs beror på vilken mätbar inverkan de har på våra lokalsamhällen, t.ex. att servera måltider till hemlösa, göra reklam för projekt inom naturvetenskap, teknik och matematik på skolor, städa parker, inreda ungdomsgårdar, göra parkarbeten, hjälpa till med djurskydd eller besöka äldreboenden.

 Utöver Care Deeply Volunteer Day, delar Biogens anställda med sig av sin tid, kunskap och resurser på många sätt. Våra anställda på Biogen delar med sig av sina insikter om vetenskapliga karriärer till skolelever på vår forskarskola och hjälper våra Foundation partners med undervisningen inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi arbetar också aktivt med informationskampanjer om olika sjukdomsområden som våra behandlingar riktar sig mot. 

Dessa erfarenheter påminner oss om vilken potential vi har att verkligen göra skillnad för samhället.

— George Scangos, Ph.D.
VD

Om du vill veta mer om evenemangen på Care Deeply Volunteer Day kan du läsa vår rapport om företagets medborgaransvar från 2014 .

Har du något förslag på evenemang? Föreslå oss ett projekt för vår Care Deeply Volunteer Day.