Biogen Foundations uppdrag är att förbättra människors livskvalitet och bidra till livskraften i de samhällen där Biogen verkar. Vårt åtagande är att stimulera vetenskap och forskning, stödja innovativa insatser inom naturvetenskap, teknik och matematik och sträva ännu mer efter att göra vetenskap tillgängligt for olika grupper i samhället. 

Vi känner ett ansvar för att göra allt vi kan för att försäkra oss om att nästa generation är lika nyfiken på världen omkring dem och att de bidrar till samhället med sin kreativitet. Genom att ge alla studenter — oavsett deras bakgrund — möjligheter och stöd så att de uppnår sin fulla potential, kan vi kanske uppmuntra dem att skaffa sig en karriär inom vetenskapen.

— George Scangos, Ph.D.
Biogens VD och CEO och förvaltare av Biogen Foundation