VAD ÄR MS

Multipel skleros, MS, är en neurologisk sjukdom som drabbar nerver i det centrala nervsystemet, CNS. MS är en s.k. autoimmun sjukdom. Med det menas att det är kroppens eget immunförsvar som angriper nervvävnaden. Normalt skyddar immunsystemet kroppen genom att stöta bort främmande virus eller bakterier, men vid MS har immunsystemet misstagit nervvävnaden för någonting främmande och angriper denna. Varför detta sker finns det idag ingen fullständig kunskap om. Den starkaste teorin är att MS är en så kallad multifaktoriell sjukdom, vilket innebär att det är många komponenter, till exempel virusinfektioner och miljöfaktorer, som tillsammans bidrar till att sjukdomen bryter ut. Det finns även en ärftlig komponent och risken att få MS om en förälder har sjukdomen är något högre än om ingen i släkten har sjukdomen.

VEM FÅR MS

I Sverige har omkring 17 500 människor MS och ungefär 600 personer får diagnosen varje år. Två av tre drabbade är kvinnor och sjukdomen debuterar vanligtvis i 20-40 års åldern.

OLIKA TYPER AV MS

Man brukar tala om tre olika typer av MS. Vid sjukdomsdebuten går det dock inte att se vilken typ av MS som en viss patient har, eftersom beskrivningen främst bygger på hur sjukdomen utvecklas.
 

  • Den vanligaste formen är skovvis förlöpande MS som drabbar omkring 85 procent. Sjukdomsförloppet kännetecknas av återkommande skov under kortare eller längre perioder. Dessa följs av fullständig eller delvis återhämtning och patienten är helt eller delvis besvärsfri mellan skoven. 
  • Den skovvis förlöpande MS-formen övergår hos flertalet patienter till sekundär progressiv MS som innebär en gradvis förlust av funktioner utan återhämtningar.
  • Vid primär progressiv MS förekommer inga skov utan det sker en gradvis förlust av funktioner, under flera år. Denna MS-form drabbar omkring tio procent.

BEHANDLINGEN

MS är en kronisk sjukdom och går i dagsläget inte att bota. Däremot finns det olika typer av bromsmediciner som kan påverka och bromsa sjukdomens förlopp.

Länkar för mer information om MS
www.multipelskleros.nu
www.neuroförbundet.se
www.mssallskapet.se
www.neurologforeningen.org