Åtagande om globalt medborgaransvar

Som globalt företag är vårt åtagande om medborgaransvar och en hållbar miljö i bästa intresse för våra patienter, våra intressenter och de lokalsamhällen som använder våra tjänster.

Donation för att förändra
modellen för hemofilivård

news
Biogen och Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) har förbundit sig att donera en miljard internationella enheter (IE) av koagulationsfaktor till humanitära biståndsprogram

Hur vi gör affärer

Hos Biogen fokuserar vi på att handla ansvarsfullt i alla aspekter av vår verksamhet och att arbeta för att säkerställa ärlighet, rättvisa och integritet.

Förminskar vår miljöpåverkan

När vi växer strävar vi också efter att bli mindre på ett sätt. Mindre miljöpåverkan kan ha större effekt på de samhällen där vi lever och är verksamma.

Vår vision

Vår strategiska metod för miljömässig hållbarhet fokuserar på vatten, energi och material.

Energianvändning och koldioxidneutralitet

Vi har först minskat sedan effektivt neutraliserat alla koldioxidutsläpp i samband med vår verksamhet.

Mätning av miljöpåverkan

Vi spårar kontinuerligt den effekt vi har på världen omkring oss.