Vi använder innovativa strategier, spjutspetsforskning och teknisk kapacitet i världsklass i vår strävan efter läkemedel som förbättrar patienters livskvalitet. Våra insatser inom forskning och utveckling är främst inriktade på tre områden där vi anses vara ledande:

Neurologi

Hematologi

Immunologi