Inom Biogens neurologiforskning är vi inriktade på att hitta nya behandlingsmetoder för nedbrytande neurologiska och neurodegenerativa tillstånd som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, amyotrofisk lateral skleros (ALS) och multipel skleros (MS). Vi har som mål att driva fram läkemedelskandidater till klinisk prövning på människor så säkert, snabbt och effektivt som möjligt.

 Vårt främsta fokus, både inom företaget och tillsammans med våra akademiska partners ligger på målinriktad forskning och validering där vi använder en verktygslåda som består av modeller av humana stamceller, screening med funktionella celler, kartläggning av gennätverk och genuttryck och studier av sjukdomsresistenta nervcellspopulationer. Vi använder oss av de senaste modellerna när vi validerar funktionen hos de målsubstanser som läkemedelskandidaterna verkar mot och försöker bekräfta deras inblandning i sjukdomen.

 Därefter utforskar vi tillsammans med våra kollegor på hela Biogen vilket behandlingssystem  — små molekyler, antisense-oligonukleotider, antikroppar eller biologiska läkemedel — som passar bäst för den patientgrupp vi försöker hjälpa. Vi har som mål att skapa ett komplett informationspaket grundat på mekanismbaserad biologi på högsta nivå och rigorös testning för varje målsubstans. Detta för att ge läkemedelsprogrammet en lyckad start på sin väg mot klinisk prövning.