Immunologiforskningen på Biogen är fokuserad på att undersöka de underliggande immunbiologiska mekanismerna för autoimmuna, inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar. Vårt mål är att upptäcka och karakterisera de molekyler och sjukdomsvägar som läkemedel kan sättas in emot för att utveckla biologiska läkemedel och läkemedel baserade på små molekyler. Avdelningens forskning är inriktad på att utforska vilken roll molekyler, sjukdomsvägar och celltyper har för mediering av sjukdomsförlopp, upptäcka nya målforskningsmodeller, belysa sjukdomsmekanismer och utveckla nya innovativa biomarkörmetoder för att bestämma sjukdoms- och läkemedelsaktivitet. De biologiska mekanismerna utforskas från molekylär nivå till organismnivå med hjälp av de senaste experimentella metoderna, däribland, proteomik, kemoproteomik och cellomik.