Biogens hematologiforskning har vuxit sig allt större jämfört med den gamla kärngruppen inom hemofiliforskning som upptäckte rekombinant koagullationsfaktor VIII och IX - monomera Fc-fusionsproteiner och drev dem vidare till klinisk fas för att förbättra behandlingen av hemofili A respektive B. Våra forskare har nu avancerat från den initiala utvärderingen av dessa molekyler och fortsatt att öka vår kunskap om deras struktur och aktivitetsförhållanden och även ökat förståelsen för de verkningsmekanismer som har betydelse för att förlänga halveringstiden och generera tolerans/immunitet.

Vår grupp fortsätter att utforska nya behandlingsformer för hemofili där fokus framför allt ligger på att öka halveringstiden för FVIII och skapa innovativa behandlingar för personer med hemofili A och B som har utvecklat neutraliserande antikroppar (hämmare) mot sina nuvarande behandlingsalternativ. Vi utökar nu vår forskning till närliggande områden inom icke-malign hematologi. t-ex- sicklecellsjukdom och betatalassemi.

Vi försöker genomgående kombinera avancerade tekniker med farmakologiska studier i relevanta modeller för att få en bättre förståelse för de fysiologiska interaktionerna i sjukdomsförloppen och ge bättre vägledning för vår forskning inom proteinteknik och läkemedelsutveckling. Våra aktiva samarbeten med akademiska forskare och branschforskare är essentiella för oss. Tack vare dem kan vi använda de mest avancerade teknikerna och ha tillgång till så många olika idéer som möjligt för att uppnå våra mål att tillfredsställa hematologivårdens stora ouppfyllda behov.