Vid varje given tidpunkt genomför Biogen talrika kliniska prövningar för att utvärdera möjliga läkemedels effekt och säkerhet. En del av de kliniska prövningarna görs för att upptäcka nya läkemedel. Andra kliniska prövningar görs för att undersöka andra användningsområden för tidigare godkända läkemedel som nya sätt att dosera eller ge läkemedlet eller om det kan användas för andra sjukdomar eller tillstånd.

Det kan ta 15 år eller mer att få ut ett nytt läkemedel på marknaden och endast ett av cirka 10 000 identifierade möjliga läkemedel kommer slutligen att godkännas för användning i USA. Patienter kan nog tycka att den här processen är långsam men den är nödvändig för att se till att läkemedlet är säkert och effektivt. Alla data som samlas in under prövningarna är också ovärderliga för den globala hälsovården eftersom den kastar nytt ljus över specifika sjukdomar och på människans biologi i allmänhet.

ÖPPENHET INOM KLINISKA PRÖVNINGAR

Biogen har åtagit sig att stödja utlämnande av kliniska data och ansvarsfullt utbyte av data enligt globala rättsliga krav och kontrollkrav och enligt bioläkemedelsbranschens riktlinjer.

Om du vill veta mer om Biogens öppenhetspolicy för kliniska prövningar går du in på Sammanfattning av resultat från kliniska prövningar på studienivå eller begär åtkomst till Information om kliniska prövningar på studienivå och patientnivå.