Forskning och pipeline

Top

Ett uppdrag som definieras av visionär forskning

På Biogen anstränger vi oss att göra nya upptäckter som kan ha stor inverkan på patienters livskvalitet och där det bara finns få eller inga behandlingsmöjligheter.

Innovationer inom bilddiagnostik

news
Bildteknik ger oss större inblick i resultaten från våra kliniska prövningar.

Att få insikt med hjälp av kliniska prövningar

Biogen utför kliniska prövningar för att utvärdera nya behandlingar och undersöka potentiella nya användningar och fördelar för befintliga terapier.

Kliniska prövningar hos Biogen

Visa kliniska prövningar som utförs av Biogen

Forskare intresserade av forskningsmöjligheter

Ta reda på mer om tillgängliga forskningsprogram för prövare

Ta reda på mer om kliniska prövningar

Ta reda på mer om våra metoder för kliniska prövningar

Åtagna att göra nya upptäckter

Vår framtidsplanering är mer än bara en lista över läkemedel under utveckling. Den speglar det arbete vi gör här varje dag för att göra nya framsteg inom vetenskap som gör skillnad i patienters liv.

Vetenskap som verkligen gör skillnad

 

Biogen är mer fokuserade än någonsin på områden där vi kan ha störst effekt. Vi bygger vår verksamhet på att sätta vetenskap och patienter i centrum för varje beslut och investering vi gör.