Stöd som är mer än bara läkemedel

Vi stödjer patienter och de som vårdar dem med ett antal olika hjälpsamma tjänster, finansiellt stöd och andra program.

Det är en fantastisk känsla att veta att ditt arbete, som livnär dig och din familj, även fungerar som stöd för människor som du kanske aldrig träffar, som själva har familjer och nära och kära.

- James Dean

Handledare för patienttjänster

Åtagna att göra nya upptäckter

Vår framtidsplanering är mer än bara en lista över läkemedel under utveckling. Den speglar det arbete vi gör här varje dag för att göra nya framsteg inom vetenskap som gör skillnad i patienters liv.

Vi bryr oss om människorna omkring oss

Vi förstår att det vi gör är viktigt, för våra patienter, våra anställda och för de samhällen där vi lever och arbetar.

Innovativa terapier

Vi utvecklar läkemedel för försvagande medicinska tillstånd med målet att göra en meningsfull skillnad i patienternas liv.

Excellens i arbetet

Vi är mycket måna om att Biogen ska vara ett företag som personalen är stolta att jobba för. Allt vi gör bygger på våra kärnvärderingarna, inkludering, respekt, ansvar och målmedvetenhet.

Vi mäter våra framsteg efter hur vi påverkar de patienter vi betjänar

Varje dag ställer vi frågan: Gör vi verkligen skillnad till människors liv?

Vetenskap som verkligen gör skillnad

 

Biogen är mer fokuserade än någonsin på områden där vi kan ha störst effekt. Vi bygger vår verksamhet på att sätta vetenskap och patienter i centrum för varje beslut och investering vi gör.

Arbeta tillsammans för att främja innovation och upptäckt

Biogen arbetar oavbrutet för att bilda nya allianser, partnerskap och samarbeten för att skynda på upptäckten av nya mål och hjälpa till att leverera nya terapier.

Förminskar vår miljöpåverkan

När vi växer strävar vi också efter att bli mindre på ett sätt. Mindre miljöpåverkan kan ha större effekt på de samhällen där vi lever och är verksamma.

Vår vision

Vår strategiska metod för miljömässig hållbarhet fokuserar på vatten, energi och material.

Energianvändning och koldioxidneutralitet

Vi har först minskat sedan effektivt neutraliserat alla koldioxidutsläpp i samband med vår verksamhet.

Mätning av miljöpåverkan

Vi spårar kontinuerligt den effekt vi har på världen omkring oss.

Hur vi gör affärer

Hos Biogen fokuserar vi på att handla ansvarsfullt i alla aspekter av vår verksamhet och att arbeta för att säkerställa ärlighet, rättvisa och integritet.

Rapportering om finansiell öppenhet för sjukvårdspersonal

Hitta information gällande överensstämmelse relaterat till betalningar och andra värdeöverföringar till vårdpersonal.

Att få insikt med hjälp av kliniska prövningar

Biogen utför kliniska prövningar för att utvärdera nya behandlingar och undersöka potentiella nya användningar och fördelar för befintliga terapier.

Kliniska prövningar hos Biogen

Visa kliniska prövningar som utförs av Biogen

Forskare intresserade av forskningsmöjligheter

Ta reda på mer om tillgängliga forskningsprogram för prövare

Ta reda på mer om kliniska prövningar

Ta reda på mer om våra metoder för kliniska prövningar