Vi bryr oss om. Vi förändrar liv.

Biogen är ett av världens ledande bioteknikföretag, som fokuserar på att utveckla behandlingar för allvarliga neurodegenerativa, autoimmuna och sällsynta sjukdomar. Företaget bildades år 1978, och vårt arbete inom biologiska läkemedel och utveckling av läkemedel med små molekyler har lett till världens mest omfattande portfölj med behandlingar mot multipel skleros och nya innovativa behandlingar för patienter med hemofili. Vår erfarenhet, förmåga och passion för innovation har gjort det möjligt för oss att bygga en pipeline och utveckla avancerade forskningsprogram som inkluderar forskning om potentiella kandidater för behandling av svårbehandlade sjukdomar inklusive Alzheimers sjukdom, MS, spinal muskelatrofi, amyotrofisk lateralskleros (ALS), och neuropatisk smärta.

Vi är fast beslutna att bedriva forskning som avslöjar den underliggande biologin bakom komplexa sjukdomar. Vårt fokus ligger på sjukdomar med få, om ens några, behandlingsalternativ. Biogens framgångar kommer alltid att mätas genom svaret på en enkel fråga: Har vi verkligen gjort en skillnad i våra patienters liv?

Vårt åtagande

Biogen har åtagit sig att ha en positiv inverkan på världen genom att utveckla läkemedel som hjälper patienter i hela världen, skapa en stöttande miljö för våra anställda, minska våra koldioxidutsläpp, investera i vetenskaplig utbildning och ge tillbaka till de samhällen vi verkar i.

HJÄLPA PATIENTER

Vetenskapen är kärnan i vårt arbete. Vår forskning belyser komplexa sjukdomar och leder till behandlingar som kan förbättra patienters liv. Biogens forskare har utvecklat ledande behandlingar mot multipel skleros och gjort betydande framsteg inom behandlingen av hemofili A och hemofili B.
Vi arbetar för att säkerställa att våra patienter kan få tillgång till våra behandlingar genom stödprogram och genom vårt arbete med patientföreträdar och tillsynsmyndigheter.

FÖRBÄTTRA ARBETSPLATSEN

Vi tror att jämställdhet och mångfald är viktigt för en positiv arbetsmiljö. Vi främjar en mer inkluderande kultur genom att hela tiden engagera de anställda. År 2015 uppnådde vi det maximala resultatet 100 på Human Rights Campaign Corporate Equality Index (HRC:s index för jämställda företag) och nämns ofta i inflytelserika publikationer som ett av de bästa företagen att arbeta för.

OMVÄRDERA RESURSER

Vi är fast beslutna att bidra till en hållbar miljöutveckling. År 2015, rankade Corporate Knights Biogen som det mest hållbara företaget i världen.
Samma år, namngavs Biogen också som bioteknikbranschledare i Dow Jones Sustainability World Index för andra året i rad, efter att ha blivit den första USA-baserade bioteknikbolaget att göra listan 2013. Företaget namngavs också till Dow Jones Sustainability Index Nordamerika för sjätte året i rad, en av endast tre bioteknikföretag ingår.

FRÄMJA UTBILDNING I VETENSKAPLIGA KÄRNÄMNEN

Framtida upptäckter inom bioteknik är beroende av att vi bygger upp vetenskapliga kunskaper hos dagens studenter. Vår Biogen Foundation kapar globala initiativ i vetenskapliga kärnämnen (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) för studenter i alla åldrar, från unga elever till de som söker en karriär inom biovetenskap.

BERIKA SAMHÄLLEN

Vi försöker vara en god granne på alla platser där vårt företag har anläggningar. Våra ”mikrostipendier” stödjer vetenskapsorienterade program och aktiviteter globalt. Vi bidrar även till program och institutioner som förser lokala samhällen med resurser och utvecklar program som gör det möjligt för våra anställda att engagera sig i  samhället där vi verkar.