DISTRIBUERA LÄKEMEDEL TILL PATIENTERNA

Biogens läkemedelsverksamhets- och teknikgrupp (PO&T) har ansvaret att hantera företagets globala nätverk för läkemedelsdistribution som kan leverera kvalitetsläkemedel var och när de än behövs. I de olika videorna (se länk nedan) kan du se hur Biogen utvecklar, tillverkar och distribuerar sina läkemedel till patienter i mer än 90 länder.