Biogen driver flera tillverkningsanläggningar över hela världen. Tillsammans ger de en bioreaktorkapacitet på 198 000 liter, en av de största volymerna bland bioteknikföretag världen över.

Research Triangle Park (RTP), North Carolina

  • Storskalig tillverkning
  • Småskalig tillverkning
  • Tillverkning med flexibilitet i volym

2013 vann RTP utmärkelsen Facility of the Year (årets anläggning) i kategorin anläggningsintegration från International Society for Pharmaceutical Engineering, tidskriften Pharmaceutical Processing och INTERPHEX, ett av de ledande handelsevenemangen inom branschen. I och med den här anläggningen införde vi en innovativ process anpassad till kliniska produkter i tidig fas. Engångsteknik i ett slutet system ersätter de vanliga systemen i rostfritt stål. Därmed ökar flexibiliteten och leveransen av läkemedel för kliniska studier går snabbare. Dessutom minskas miljöpåverkan från tillverkningsprocessen.

Hillerød, Denmark

  • Storskalig tillverkning

Biogens Hillerødkomplex omfattar alla produktionsanläggningar utanför USA och har också en viktig roll i företagets globala leveranssystem. Anläggningen omfattar en storskalig tillverkningsanläggning, en anläggning för montering, märkning och förpackning, laboratorier för kvalitetskontroll och omfångsrika kvalitetssäkrings- och teknikorganisationer.

Hillerødanläggningen är den största enskilda utländska nyetableringen i Danmark. 2013 tilldelades Biogen amerikanska handelskammarens utmärkelse Foreign Company Award som erkännande för de ökade arbetstillfällen och investeringar som genererats av Hillerødkomplexet.

Cambridge, Massachusetts

  • Processkunskap och tillverkning

Cambridgeanläggningen öppnades ursprungligen 1989 och är den anläggning som har varit längst i drift i Biogens globala tillverkningssystem.  

Cambridgeanläggningen ger också cGMP-stöd till pipelineprogram i tidig fas och mellanfas — så många som 20 utvecklingskandidater under anläggningens historia.

Tillverkningsteamet i Cambridge ansvarar också för en märknings- och förpackningsverksamhet som förser anläggningar över hela världen med produkter till kliniska prövningar.         

Laboratorier för kvalitetskontroll, kvalitetssäkrings- och teknikfunktioner ger stöd åt alla tillverkningsverksamheter.