Biogens åtagande att förbättra patienters livskvalitet genomsyrar varje led i vår tillverkningsverksamhet. Vi tar vårt ansvar för att tillverka och leverera kvalitetsläkemedel mycket allvarligt. Vi har framgångsrikt tillverkat läkemedel som är baserade på stora molekyler under två decennier. Under senare år har vi utökat vårt expertområde till tillverkning av läkemedel som är baserade på små molekyler och har införlivat en dostillverkningsenhet för fast oral dos i vår tillverkningsstruktur. 

Vår framgång bygger på spetskompetens inom flera viktiga områden. Vårt processutvecklingsteam ökar hela tiden vår förståelse för de biologiska mekanismerna och processtekniken som båda är avgörande för att förbättra vår förmåga och våra produktionsresultat. Våra skickliga ingenjörsteam ser till att våra tillverkningsanläggningar följer den allra senaste tekniken för att uppfylla kraven för våra befintliga läkemedel, kliniska prövningar och eventuell tillverkning av biosimilarer. Våra tillverkningsteam av världsklass är avgörande för att förvaltningen av våra tillgångar ska vara effektiv och tillförlitlig. Genom noggrann planering hålls affärsverksamheten hela tiden igång för att ge ett överskott på global nivå vilket säkerställer produkttillgången. Dessutom skapar teamen system som minimerar vår påverkan av miljön genom att begränsa avfallet och utnyttja resurserna effektivt. 

Våra kvalitetsteam ser till att alla regler och föreskrifter efterlevs och säkerställer en jämn och pålitlig produktion av våra läkemedel, medan vår distributionsgrupp ser till att vi får ut läkemedlen till patienterna, var och när de än behövs. Tillsammans gör dessa färdigheter och inriktningar att vi kan tillverka och leverera läkemedel till patienter i fler än 90 länder.

Under de kommande åren förväntar vi oss att kunna öka vår produktionskapacitet avsevärt genom att fokusera på innovation som möjliggör uppskalning innan nya pipelineprodukter tillkommer. Idag kan vi öka produktionen av små molekyler och biologiska läkemedel, vilket ger flexibilitet och skydd till vår distributionskedja.

Humanitär hjälp

Vi har som mål att förbättra standardvården för patienter med hemofili över hela världen och vår kapacitet att tillverka hemofiliprodukter i stor skala underlättar vår strävan att uppfylla detta åtagande. Biogen har tagit ett banbrytande initiativ som kan förändra modellen för humanitärt bistånd till hemofilidrabbade människor i utvecklingsländerna.

Hållbar miljö

Vår påverkan på miljön faktorerar avsevärt hur vi ser på vårt uppdrag att förbättra livet för patienter och fungera som ett ansvarsfullt och hållbart företag. Vi hanterar noggrant hur vi använder resurser, strävar efter att minska, lindra och, när det gäller koldioxidutsläppen, neutralisera vår närvaro där det är möjligt.