Grundades 1978 av en liten grupp visionära forskare. Biogen var en pionjär inom bioteknikbranschen. Idag är vi ett av de äldsta oberoende bioteknikbolagen i världen.

Under nästan fyra decennier har hundratusentals människor över hela världen med allvarliga sjukdomar gynnats av våra innovativa och viktiga läkemedel som utvecklats av anställda på Biogen. Vi är stolta över den roll vi har haft i att föra biotekniken framåt och att hjälpa patienter. Vi bygger vidare på detta arv av framstående vetenskap och forskning när vi söker allt mer komplexa utmaningar.

1978

 • En grupp skickliga vetenskapsmän och tre riskkapitalinvesterare gick samman i Genève, Schweiz. för att bilda Biogen NV, ett nytt läkemedelsföretag med inriktning på genombrott inom biologisk forskning. 

1979

 • Biogenforskaren Charles Weissmann, leg.läk., fil.dr., tillkännager att han har lyckats klona gener för biologiskt aktivt (alfa-)interferon från humana leukocyter. Biogen utfärdar en världsomspännande licens till Schering-Plough för alfa-interferon.
 • Biogenforskaren Kenneth Murray, fil.dr., syntetiserar hepatit B-virusantigen i bakterier.

1980

 • Biogengrundaren, Walter Gilbert, fil.dr., får Nobelpriset i kemi för sitt arbete med DNA-sekvensanalys.

1982

 • Företaget beslutar att etablera anläggningar — även sitt nya huvudkontor — i Cambridge, Massachusetts.

1983

 • Biogen hamnar på NASDAQ-listan efter sin börsintroduktion.

1985

 • Riskkapitalinvesterare går samman med vetenskapsmän för att bilda IDEC Pharmaceuticals i San Francisco, Kalifornien. Målet är att utveckla och marknadsföra monoklonala antikroppar. 

1986

 • Efter godkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA), startar Schering-Plough försäljningen av den första interferon alfa-2b-produkt som släppts ut på marknaden, utvecklad av Biogen. Det här är en leukemibehandling
 • Biogen startar sin första tillverkningsanläggningar.

1988

 • Biogen redovisar sitt första vinstkvartal som aktiebolag.

1989

 • Biogen tillkännager att FDA godkänt ett rekombinant hepatit B-vaccin från SmithKline Beecham (numera GlaxoSmithKline). Vaccintekniken var licensierad från Biogen.

1991

 • IDEC börsintroduceras för att bli ett NASDAQ-noterat företag.

1993

 • Biogengrundaren Phillip Sharp, fil.dr., får nobelpriset i medicin för sin upptäckt av spjälkade gener. 
 • Dr. Murray adlas för sin upptäckt av hepatit B-antigen.

1995

 • Biogen expanderar till Research Triangle Park, North Carolina.

1996

 • Biogen tillkännager att FDA godkänt dess interferon beta-1a-terapi för behandling av recidiverande former av multipel skleros (MS). Ett år senare godkändes den i EU. 

1997

 • FDA godkänner  IDEC:s rituximab för vissa typer av non-Hodgkinslymfom av B-cellstyp Det är den första behandlingen med antiklonala antikroppar som ska godkännas för en typ av cancer. FDA godkänner så småningom denna terapi för behandling av reumatoid artrit, granulomatos med polyangiit (Wegeners granulomatos), mikroskopisk polyangiit och kronisk lymfocytisk leukemi.  

2000

 • Biogen lanserar MS ActiveSource®, en omfattande supporttjänst för patienter med multipel skleros och deras vårdgivare.

2002

 • Biogen öppnar sin storskaliga tillverkningsfabrik med kapaciteten 90 000-liter i Research Triangle Park, North Carolina. 
 • Företaget öppnar sitt första lokala laboratorium i Cambridge. Denna undervisningsinrättning ger praktisk undervisning och information om vetenskapliga karriärer och utbildnngar för studerande på local middle and high school (motsvarande mellanskola och gymnasium).

2003

 • Biogen tar första spadtaget till en ny tillverkningsanläggning i Danmark.
 • Biogen och IDEC går samman och bildar Biogen Idec (NASDAQ:BIIB). 

2004

 • FDA godkänner Biogens natalizumab, en monoterapi för behandling av patienter med  skovis fortlöpande former av multipel skleros. 
 • Biogen Idec öppnar sitt nya huvudkontor i Zug, Schweiz.

2005

 • Biogen Idec och samarbetspartnern Elan Pharmaceuticals drar frivilligt bort sin natalizumabprodukt från marknaden efter rapporter om ett bekräftat och ett misstänkt fall av en allvarlig biverkning som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en sällsynt men allvarlig hjärninfektion som leder till dödsfall eller allvarlig funktionsnedsättning. 

2006

 • Efter Biogen Idecs uttömmande översyn av natalizumab och granskning av ett rådgivande FDA-organ godkänner FDA produkten på nytt för marknadsföring och terapin återintroduceras i ISA och släppls ut på EU-marknaden med en varning för PML. 
 • Biogen Idec förvärvar Fumapharm AG. Det här europeiska företaget har tagit fram en teknik som så småningom leder fram till godkännandet av dimetylfumarat, en terapi för skovvis förlöpande multipel skleros.  

2007

 • Biogen Idec förvärvar Syntonix Pharmaceuticals, vilket så småningom leder fram till utvecklingen av två hemofiliterapier.

2009

 • Biogen Idec tar emot en licens från Acorda Therapeutics för att marknadsföra fampridin utanför USA. 2011 fick Biogen Idec ett europeiskt godkännande av fampridin som behandling för att förbättra gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros. 
 • Biogen Idec Foundation tillkänner sitt största bidrag hittills, en miljon dollar för vetenskaplig utbildning till North Carolina Biotechnology Center.

2010

 • Biogen Idec förfinar sin affärsstrategi genom att fokusera på nya behandlingar inom neurologi, immunologi och hemofili.
 • FDA godkänner rituximab plus kemoterapi för behandling av kronisk lymfocytisk leukemi. 
 • Företaget ingår ett licensavtal med Knopp Neurosciences, som medför dexpramipexol, en förening som detta företag undersöker med avseende på behandling av amyotrofisk lateral skleros (ALS). 

2011

 • Biogen Idec affärsutveckling ingår avtal med Portola Pharmaceuticals om oral behandling för autoimmuna sjukdomar och med Samsung Biologics om biosimilarer för att skapa ett samriskföretag som nu kallas Samsung Bioepis.
 • Care Deeply Volunteer Day sparkar igång. På den här årliga välgörenhetsdagen serverar tusentals anställda på Biogen Idec måltider till hemlösa, ordnar klädinsamlingar, städar parker, inreder ungdomsgårdar och mycket mer.

2012

 • Biogen Idec hjälper till att etablera ett nytt forskningskonsortium för att hitta nya behandlingsstrategier för amyotrofisk lateral skleros (ALS).
 • Biogen Idec samarbetar ned National Hemophilia Foundation, American Thrombosis and Hemostasis Network och Puget Sound Blood Center inom ett nationellt program som erbjuder kostnadsfri genetisk testning till hemofilipatienter och deras familjer.
 • Biogen Idec tillkännager ett samarbete med Isis Pharmaceuticals som gäller att hitta nya behandlingsstrategier för behandling av spinal muskelatrofi (SMA), myotonisk dystrofi typ 1 och neurologiska/neuromuskulära sjukdomar.
 • Företaget förvärvar Stromedix, ett bioteknikföretag som är fokuserat på innovativa behandlingar för fibros och organsvikt.

2013

 • Biogen Idec tillkännager nedslående resultat i fas III för dexpramipexol, som undersöks för behandling av amyotrofisk lateral skleros (ALS). Studien visade att dexpramipexol inte dämpar fortskridandet av ALS. 
 • Dimetylfumarat, en ny oral behandling för en terapi för skovvis förlöpande multipel skleros godkänns i USA, Kanada och Australien. Den godkänns i Europa ett år senare.
 • Biogen Idec slutför sitt förvärv av alla rättigheter till natalizumab från Elan Pharmaceuticals International, Ltd., ett dotterbolag till Elan Corporation. 
 • FDA godkänner (obinutuzumab) för kronisk lymfocytisk eukemi. Biogen Idec samarbetade om Obinutuzumab med Genentech, ett helägt dotterbolag till Roche Pharmaceuticals. 
 • Biogen Idec flyttar tillbaka sitt huvudkontor till Cambridge, Massachusetts efter flera år i Weston, Massachusetts.
 • Bland våra nya samarbeten finns avtal med Galapagos NV:s dotterbolag, BioFocus om behandling för den autoimmuna hudsjukdomen sklerodermi och med Isis Pharmaceuticals om behandlingar för neurologiska sjukdomar.

2014

 • FDA godkänner koagulationsfaktor IX (rekombinant), Fc fusionsprotein (för hemofili B) och antihemofil faktor (rekombinant), Fc fusionsprotein (för hemofili A) — de första nya behandlingsframgångarna för dessa sjukdomar på nästan två decennier.
 • Peginterferon beta-1a godkänns av FDA för behandling av en terapi för skovvis förlöpande multipel skleros (MS) och i Europeiska unionen för recidiverande remitterande MS.
 •  Biogen Idec tillkännagav att företaget i samarbete med Sobi ska donera en miljard internationella enheter av koagulationsfaktor till humanitära hjälpprogram i utvecklingsländerna under de kommande åren.
 • Företaget slutförde samarbetsavtal med Sangamo BioSciences om behandlingsformer för hemoglobinopatier och med Eisai för att tillsammans utveckla och marknadsföra behandlingar för Alzheimers sjukdom.

2015

 • Företaget återtar sitt ursprungliga namn Biogen.
 • Biogen förvärvar brittiska Convergence Pharmaceuticals, ett  bioläkemedelsföretag inriktat på klinisk utveckling, för att utöka portföljen med pipelinekandidater för neuropatisk smärta.