Biogen har I nästan fyra decennier varit ledande inom banbrytande vetenskapliga innovationer som har gjort skillnad för patienters livskvalitet. Vi har ett åtagande att få ut nya läkemedel på marknaden, fokusera på svårbehandlade sjukdomar som representerar ett stort, ouppfyllt medicinskt behov. 

Samarbeten är absolut nödvändigt för vår verksamhet. Vi samarbetar med personer som vi anser vara bland de bästa i världen på det de gör.

— George A. Scangos, Ph.D.
Biogens VD

Även om våra forskningsteam gör betydande vetenskapliga framsteg internt inser vi att ingen har monopol på innovation. Det finns därför ett stort behov av att samarbeta och hitta rätt samarbetspartners för att driva fram nya idéer, modeller och tankegångar i syfte att skapa nya behandlingsformer till patienter. Vi sätter stort värde på insikter och expertis från andra företag och akademiska institutioner och tror att de är nödvändiga för att komplettera vår egen kompetens och kunskap. Vi är övertygade om att vi, genom att föra samman olika vetenskapsgrenar för att hantera komplexa utmaningar, kan driva fram läkemedel snabbt och effektivt.

Framgångsrika samarbeten grundar sig på ömsesidig respekt, sammanfallande intressen och ett mål att förbättra livskvaliteten för människor med allvarliga sjukdomar. Vi försöker utforma samarbeten så att de är förmånliga för alla parter — och vi söker samarbeten med organisationer i alla stadier av utvecklingsprocessen.