När det gäller att bygga effektiva samarbeten värdesätter vi den flexibilitet, passion och kreativitet som kännetecknar små bioteknikföretag, samtidigt som vi också värdesätter stabiliteten hos etablerade organisationer. 

Vi letar efter program som kan föra oss framåt i nyckelområden. Samtidigt respekterar vi våra partnerföretags rättigheter och behov. Vi är öppna vad gäller ursprunget för varje program och om samarbetets natur. Vi är medvetna om att små företag växer och stödjer pågående förändringar i våra partners kapaciteter och resurser. 

Våra intresseområden är:

NEUROLOGI 
Vår neurologigrupp söker sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar.

HEMATOLOGI  
Vår hematologigrupp söker behandlingar för icke-maligna hematologiska sjukdomar.

IMMUNOLOGI
Vår immunologigrupp fokuserar på autoimmuna, inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar.

PULMONÄR, VÄVNADSSKADA OVH FIBROS
Vår grupp som hanterar pulmonär, vävnadsskador och fibros fokuserar på molekylära och cellulära mekanismer som driver svar på vävnadsskador och reglerar reparation. 

TEKNIKPLATTFORMAR
Biogen söker teknikplattformer  inom ett antal områden (t.ex., target discoveryt, drug targeting  och drug delivery, biomarkörer, tillverkning/ingenjörskonst, imaging och digital teknik).

Har du en potentiell samarbetsmöjlighet? Kontakta oss.