På Biogen har vi åtagit oss att förbättra livskvaliteten för patienter som lever med allvarliga sjukdomar. Genom ständig innovation och förstklassig tillverkningskapacitet utvecklar vi nya behandlingsformer för att möta   ouppfyllda medicinska behov.  Vi har utökat vårt åtagande till att omfatta  utvecklingen av biosimilarer av  avancerade biologiska läkemedel.

Biosimilarer är en grupp biologiska läkemedel som liknar befintliga  biologiska läkemedel vilka  kallas originalprodukter. När patenten nu har gått ut för en del av dessa läkemedel, skapar kontrollmyndigheter över hela världen vägar för att låta liknande versioner — biosimilarer — av  ursprungliga biologiska läkemedel att släppas ut på marknaden.1, 2

År 2017 förväntas kostnaderna för biologiska läkemedel utgöra 20 % av de totala läkemedelsutgifterna i världen.3 Med hjälp av biosimilarer går det att minska den totala förväntade utgiften för dessa välbehövliga biologiska behandlingsformer och därmed öka tillgången för patienter.4 Biosimilarer innebär ett nytt sätt att tillföra värde till det nuvarande globala hälso- och sjukvårdssystemet genom att införa besparingar som underlättar finansieringen av pågående medicinsk innovation.

Biogen har framgångsrikt levererat komplexa biologiska originalläkemedel i mer än 30 år. Idag är Biogen ett av en handfull företag som har den förstklassiga tillverkningskapaciteten och den djupa vetenskapliga expertis som behövs för att kontinuerligt producera högkvalitativa biosimilarer av  avancerade biologiska läkemedel. Genom att länka vårt arv av vetenskap och  innovation med  möjligheter att minska sjukvårdskostnader och öka tillgången till biologiska läkemedel bidrar vår utveckling av biosimilarer till att förbättra livet för berörda patienter.

Pipeline med biosimilarer

REFERENSER
1. European Commission, Consensus Information Paper 2013. What you need to know about Biosimilar Medicinal Products, page 6
2. U.S. Food and Drug Administration, Biosimilars: Questions and Answers Regarding Implementation of the Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009, page 5
3. The Global Use of Medicines: Outlook through 2017. Report by the IMS Institute for Healthcare Infomatics, page 9
4. European Commission, Consensus Information Paper 2013. What you need to know about Biosimilar Medicinal Products, page 36