Biogens huvudkontor i Cambridge ligger mitt i Bostons akademiska värld. Vi gynnas av banden till många av områdets universitet i världsklass och vi samarbetar med ledande akademiska institutioner över hela världen.. Vi tror att samarbeten mellan Biogenforskare och akademiska forskare är avgörande för att behålla ett dynamiskt forskning- och utvecklingsprogram och vi strävar ständigt efter att etablera nya partnerskap och konsortier som fokuserar på en rad sjukdomsmekanismer och sjukdomsmål. Genom vårt forskningssamarbete där tar vi fram och jämför data och insikter klarar vi av komplexa utmaningar som en ensam institution kanske inte skulle kunna lösa på egen hand.

Massachusetts Institute of Technology/Whitehead Institute for Biomedical Research 
Biogen har ett nära samarbete med forskare på Whitehead Institute för att bana väg för nya sätt att förbättra människors hälsa genom biomedicinsk grundforskning inom områdena immunologi, neurologi, utvecklingsbiologi, genetik och genomik. 

Harvard Medical School/Rubin Laboratory 
Vi arbetar på spännande projekt i tidigt skede tillsammans med forskare på Harvard. Till dem hör att kartlägga humanproteiners interaktioner för att finna nya insikter, sjukdomsvägar och sjukdomsmål för många olika sjukdomar, modellera genetiska system för att finna nya sjukdomsvägar för Parkinsons sjukdom samt undersöka aktionsmetoder för spinal muskelatrofi, amyotrofisk lateral skleros och Parkinsons sjukdom tillsammans med Rubin Laboratory.

ALS-konsortium 
Biogen och flera ledande akademiska forskningscentra har bildat ett konsortium speciellt inriktat på att hitta nya strategier för att behandla amyotrofisk lateral skleros (ALS). I konsortiet ingår Yale University, Harvard University, Columbia University och Rockefeller University.

Duke University/Hudson Alpha Institute for Biotechnology
I samordning med ALS-konsortiet, arbetade vi tillsammans med dessa två elitforskningsinstitutioner för att sekvensera genomen från nästan 3 000 patienter med amyotrofisk lateral skleros (ALS).  I det här projektet screenades det största antalet ALS-patienter i en enskild studie någonsin vilket resulterade i upptäckten av en ny gen förknippad med ALS.

Columbia University  
Genom det här fleråriga samarbetet mellan Biogen och Columbia kommer Biogen Idec och Columbia att kunna undersöka genomen hos patienter som visar ovanliga behandlingssvar eller unika sjukdomstecken och att undersöka sambanden mellan gener, sjukdomsvägar och sjukdomsprocesser. 

Lawrence Berkeley National Lab/University of Connecticut (UCONN) Health Center 
Biogen, Berkeley Lab och UCONN Health Center undersöker sekvensering av RNA-bindande protein för att hitta essentiella funktionsmoduler mellan ribonukleoproteinkomplex och RNA. Med hjälp av dessa data kan vi undersöka interaktioner som har betydelse för neurodegeneration, med särskilt fokus på att bestämma den underliggande orsaken.

Sklerodermikonsortium  
Biogens immunologigrupp inrättade det här konsortiet för att undersöka uppkomsten och utvecklingen av sklerodermi. Forskare från from Tufts University, Yale University, University of Pennsylvania, University of Utrecht och University of Glasgow — som alla representerar olika immunologiområden — kommer att samordna sin forskningsverksamhet och samarbeta med Biogenforskare för att hitta nya sjukdomsmål som eventuellt kan bli föremål för riktad behandling. 

Fibroskonsortium 
Biogens forskningsgrupp som är inriktad på vävnadsskador och fibros inledde ett samarbete med forskare från Harvard University, Yale University, University of Pennsylvania, University of California, San Francisco och Boston University för att identifiera och validera sjukdomsmål vid fibros och återbildning. 

Sicklecellkonsortium 
Biogens hematologigrupp har ett samarbete med Montreal Heart Institute, Boston Children’s Hospital, Harvard University och St. Jude’s Hospital för att skapa nya insikter om de sjukdomsvägar som är förknippade med hematopoetisk reglering och proteolys i röda blodkroppar.

Epigenetikkonsortium
Det nya epigenetiknavet på Biogen har engagerat sig i ett flerårigt partnerskap med experter på Harvard University, Washington University, College de France, Institut Curie och MIT, för att undersöka funktionen hos histoner, icke-kodande RNA och mekanismer för DNA-modifiering vid neurodegeneration och regeneration.

Partnerskap för att påskynda läkemedelsutveckling
Inom detta partnerskap samarbetar Biogen med National Institutes of Health, nio andra bioläkemedelsföretag och flera icke-vinstgivande stiftelser för att förändra den nuvarande modellen för att identifiera och validera lovande biologiska sjukdomsmål. Sammantaget omfattar programmet undersökning av nya diagnostika och läkemedelsutveckling för Alzheimers sjukdom, typ 2-diabetes, reumatoid artrit och lupus. Biogen är speciellt fokuserat på Alzheimers sjukdom. Alla data och analyser som tagits fram i och med partnerskapet kommer att offentliggöras vilket ökar den biomedicinska gemenskapens resurser, kunskap och till slut förmågan att bekämpa sjukdomen effektivt i exponentiella tal.