Vi bryr oss om. Vi förändrar liv.

Biogen är en av världens ledande bioteknikföretag, med fokus på att utveckla behandlingar för allvarliga neurologiska, autoimmuna och sällsynta sjukdomar.

Vi mäter våra framsteg efter hur vi påverkar de patienter vi betjänar

Varje dag ställer vi frågan: Gör vi verkligen skillnad till människors liv?