Vi bryr oss om. Vi förändrar liv.

Biogen är en av världens ledande bioteknikföretag, med fokus på att utveckla behandlingar för allvarliga neurologiska, autoimmuna och sällsynta sjukdomar.

Vi mäter våra framsteg efter hur vi påverkar de patienter vi betjänar

Varje dag ställer vi frågan: Gör vi verkligen skillnad till människors liv?

Förminskar vår miljöpåverkan

När vi växer strävar vi också efter att bli mindre på ett sätt. Mindre miljöpåverkan kan ha större effekt på de samhällen där vi lever och är verksamma.

Vår vision

Vår strategiska metod för miljömässig hållbarhet fokuserar på vatten, energi och material.

Energianvändning och koldioxidneutralitet

Vi har först minskat sedan effektivt neutraliserat alla koldioxidutsläpp i samband med vår verksamhet.

Mätning av miljöpåverkan

Vi spårar kontinuerligt den effekt vi har på världen omkring oss.