Om oss

Top

Vi bryr oss om. Vi förändrar liv.

Biogen fokuserar på de områden där vi kan ha störst påverkan och skapa mest nytta för patienter i hela världen.

Företaget

Biogen är en av världens ledande bioteknikföretag , bmed fokus på att utveckla behandlingar för allvarliga neurologiska, autoimmuna och sällsynta sjukdomar.

Biogen Sweden

På Biogen i Sverige arbetar 27 personer med försäljning och marknadsföring.

Excellens i arbetet

Vi är mycket måna om att Biogen ska vara ett företag som personalen är stolta att jobba för. Allt vi gör bygger på våra kärnvärderingarna, inkludering, respekt, ansvar och målmedvetenhet.